Kommunals ordförande Tobias Baudin är besviken över att riksdagen sa nej till krav på lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivavtal vid upphandlingar.

– Det är ytterst beklagligt att högerpartierna nu lyckats stoppa regeringens förslag kring att skapa ordning och reda och få en svensk modell som fungerar.

Det här var en chans att skapa större tydlighet för kommuner och landsting kring hur arbetsrättsliga krav ska ställas i upphandlingar, menar Baudin. I dag är det svårt att ställa sådana krav, även om den möjligheten delvis finns. Stor osäkerhet råder kring hur och vilka krav som får ställas, påpekar han.
Resultatet av riksdagsbeslutet blir att ett väldigt stort ansvar läggs över på kommunerna när det gäller att säkra arbetsvillkoren för leverantörernas anställda, poängterar han.

– Problemet är att kommuner inte har så stora resurser. Hälften av Sveriges kommuner är mindre än Leksand och nu blir det upp till dem att skapa regler. Det här är juridiskt krångligt och många kommuner kan inte bygga upp stora avdelningar för upphandling, säger Tobias Baudin.

För Kommunals medlemmar får riksdagens nej till de delar av upphandlingsreglerna som rör kollektivavtal stora konsekvenser, anser Kommunals ordförande.

– Många av våra medlemmar jobbar i upphandlad verksamhet, som exempelvis lokalvårdare. Det här gör att en osund och oschyst konkurrens kan fortsätta, där företag kan gå in och dumpa lönerna. Om förslaget gått igenom hade vi fått en miniminivå.

– Och det skulle inte bara ha blivit enklare för kommunerna, det hade också blivit tydligare för småföretagen vad som gäller när de ska in i offentligt finansierad verksamhet.

Kommunal hade gärna sett ett förslag som gick ännu längre, med krav på tjänstepension och försäkringar för de anställda.

– Där backade regeringen och tog fram ett förslag som den bedömde att allianspartierna skulle köpa men tyvärr kunde de inte ens ställa sig bakom det här.