Tror du att föräldralediga endast har rätt till likvärdiga tjänster när de kommer tillbaka till jobbet? Det är en av många missuppfattningar om arbetsrätt som florerar, förklarar Helene Sjöman och Agneta Bern. Med sin nya uppslagsbok vill de ge alla möjlighet att ta del av arbetsrätt på ett enkelt och informativt sätt.

– Målgruppen från början var fackligt förtroendevalda. Boken ska ge enkel information om juridiska saker men innehåller också praktiska tips. Hur skriver man en förhandlingsframställan? Vad ska vara med i ett protokoll?, säger Agneta Bern.

Idén föddes redan för tio år sedan, men blev verklighet när förtroendevalda inom Sveriges Ingenjörer efterfrågade material.

– Boken är skriven så att man ska kunna slå upp ord och se dess innebörd, till exempel att fast anställning heter tillsvidareanställning. Det är tänkt att man ska kunna leta upp det man behöver utan att ta universitetspoäng i arbetsrätt, säger Helene Sjöman.

Agneta Bern menar att alla måste bli bättre på att ta fram rätt information i juridiska frågor, men att det ibland kan vara svårt.

– De böcker som finns nu är oftast inriktade på en lag. Det kan vara tre hundra sidor om semesterlagen eller åtta hundra sidor om Las. Det är böcker som vi jurister jobbar med. Tanken med denna bok är att den ska vara lättförståelig och täcka hela det arbetsrättsliga fältet.

Och hur var det nu med föräldraledigheten?
– Det som gäller är att föräldern enligt huvudregeln har rätt att komma tillbaka till sin tidigare tjänst och att arbetsgivaren under tiden för frånvaron ska ordna en vikarie, säger Helene Sjöman.