Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

NEW YORK 20160921 LO-ordfˆrande Karl-Petter Thorwaldsson anl‰nder till seminariet Global Deal, statsminister Stefan Lˆfvens prestigeprojekt under hˆgnivÂmˆtet i FN-hˆgkvarteret. Foto: Pontus Lundahl / TT / kod 10050

LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Facken och de socialdemokratiska partierna i Sverige, Tyskland och Österrike har enats om en pakt som de hoppas ska leda till ett socialt protokoll i EU.

– Det här är det viktigaste initiativet från vänstern på tio år, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

LÄS OCKSÅ Fler länder vill ha socialt protokoll

I tre länder har socialdemokratiska partier i regeringsställning kommit överens med stora fackföreningar i respektive land om en gemensam plattform för hur de vill stöpa om EU:s politik.

– Det blir svårt för EU att runda oss nu. Tre regeringar som representerar 110 miljoner invånare, säger Karl-Petter Thorwaldsson till Arbetet Global.

Troligen så kommer EU tvingas att göra om sitt fördrag – motsvarande grundlag – då Storbritannien lämnar unionen.

Den sociala pakten innebär att de socialdemokratiska partierna endast ska gå med på en fördragsförändring om det leder till ett socialt prototokoll som stärker fackliga rättigheter.

Under tisdagsmorgonen presenterar den sociala pakten som består av tio gemensamma mål för en EU-politik. Presentationen görs i Österrikes huvudstad Wien. Förutom LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson och den svenska statsministern Stefan Löfven deltar Tysklands vice förbundskansler Sigmar Gabriel och Österrikes förbundskansler Christan Kern som också är ledare för  socialdemokratiska partierna i sina respektive länder.

Även de fackliga ledarna för tyska DGB och Österrikiska ÖGB deltar i presentationen.

Huvuddragen i uppgörelsen har tidigare varit kända, men det nya är att parterna nu går till handling och undertecknar en gemensam ståndpunkt.

– Det blir en enorm styrka då ni nu kan erbjuda fler socialdemokratiska partier och fack i fler länder att vara med, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LÄS OCKSÅ Så ska facken driva igenom socialt protokoll

Som Arbetet Global tidigare berättat har även socialdemokraterna och facken i Spanien och Portugal uppgett att de kan komma att ställa sig bakom uppgörelsen. Även deras motsvarigheter i Italien och Storbritannien har visat ett intresse. Pakten har potential att få stor politisk betydelse redan ganska snart.

I september nästa år håller Tyskland val. Om det blir en fortsatt koalition mellan de tyska Kristdemokraterna och Socialdemokraterna så ska den tyska arbetarrörelsen jobba för att den tyska regeringen ska kräva ett socialt protokoll när EU:s fördrag ska omförhandlas.

Hur stor möjlighet de tyska Socialdemokraterna har att driva fram en sådan politik beror på valresultatet. Men även om partiet lyckas nå regeringsställning lär det bli hårt att övertyga Kristdemokraterna om att ett socialt protokoll bör ingå i ett nytt fördrag.

– Det lär bli en stor utmaning för de tyska socialdemokraterna men när vi även i Sverige, Österrike och ännu fler länder driver samma linje så ökar möjligheterna, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Det finns dock flera hinder på vägen. I flera EU-länder växer nationalistpartierna. EU-länderna i öst har också varit mycket skeptiska till EU-förslag som gått ut på att utländska arbetare ska tjäna lika mycket som arbetarna i de länder de utstationeras till.

Enligt flera östländer är lönekravet ett sätt för rikare länder – som Sverige och Tyskland – att i praktiken stänga ute deras medborgare från de rika ländernas arbetsmarknad. I våras gav elva EU-länder ett så kallat gult kort till EU-kommissionens förslag om att göra utstationeringsdirektivet för att minska risken för lönedumpning.

EU-kommissionen går dock ändå vidare med förslaget om att ändra reglerna för utstationering, men hur de nya reglerna kommer att se ut är ännu inte klart eftersom EU är djupt splittrat i frågan.

Handlingsplanen

I det senaste utkastet, som Arbetet Global tagit del av, skriver parterna under på att social dumping i Europa måste bekämpas men för att göra det måste ”EU:s fördrag göras om och de sociala och fackliga rättigheterna stärkas”. I och med undertecknandet förbinder sig facken och socialdemokraterna i Sverige, Tyskland och Österrike att verka för att:

1. Investera i tillväxt och goda jobb. Större investeringar i modern industri och infrastruktur. EU ska investera mer i de sociala utmaningar som finns, vilket i praktiken innebär krav på större välfärdssatsningar.

2. Jobba för att införa ett socialt protokoll i EU-fördraget. De sociala rättigheterna ska väga tyngre än de ekonomiska friheterna.

3. Bekämpa ungdomsarbetslösheten. Krav på att EU ökar anslagen kraftigt till sitt program för att bekämpa ungdomsarbetslösheten samt utöka dagens ungdomsgaranti och höja åldern från dagens 25 till att alla arbetslösa upp till 30 år ska erbjudas jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning.

4. Stoppa skattefusk och skatteflykt. Skapa en svart lista över skatteparadis och införa sanktioner mot dessa samt se till att EU-pengar inte går till företag som använder sig av skatteparadis. Beskattning ska vidare ske i det land där tjänster utförs och länder ska inte kunna konkurrera om investeringar genom att erbjuda låga bolagsskatter.

5. Säkra den fria rörligheten. Lika arbetsvillkor och löner ska gälla, oavsett nationalitet. Förändringen av utstationeringsdirektivet ska genomföras. EU:s anti-dumpningsregler ska göras om. Problemen med brevlådeföretag, underleverantörer och cabbotagetrafiken i transportbranschen ska åtgärdas.

6. Stärka arbetares rättigheter. EU ska ändras till att mer aktivt stödja tecknandet av kollektivavtal. Större satsningar för att få bort dålig arbetsmiljö samt förebygga ohälsa.

7. Stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden. Öka jämställdheten samt kvinnors sysselsättningsgrad i EU-länderna samt minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

8. Utvidga den sociala dialogen. Facken och arbetsgivarna ska bli mer delaktiga i EU-beslut som rör arbetsmarknaden.

9. Möta digitalisering och framtidens arbetsmarknad. Säkerställa skyddet för anställdas personuppgifter och klarläggande om vilken information om anställda arbetsgivare har rätt att hantera. Tydligt regelverk om delningsekonomin. Utbildning och omskolning för att möta snabba förändringar inom den digitala ekonomin.

10. Migration och integration. Asylrätten måste stärkas men asylsökande ska inte få välja vilket EU-land som ska behandla deras ansökan. Målet är asylsökande ska fördelas bland alla medlemsländer. Vill ha ett EU-initiativ för bättre att bättre integrera flyktingar på arbetsmarknaden.

De styr Tyskland och Österrike

• Tyskland styrs av en koalitionsregering som leds av Kristdemokraterna CDU som samregerar med Socialdemokraterna SPD.

• Österrike styr av en koalitionsregering mellan socialdemokraterna SPÖ och konservativa ÖVP.