STOCKHOLM 20161125 L‰raren Olve Hellstrˆm, Ârskurs 7 Kulturama grundskola i Sundbyberg. B‰ttre sj‰lvfˆrtroende och trygghet i yrkesrollen. Det ‰r nÂgra av de positiva effekter som l‰rare anser sig fÂtt efter att ha deltagit i Skolverkets satsning fˆr att utveckla undervisningen i matematik ñ Matematiklyftet. Foto Henrik Montgomery / TT kod 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Svenska fjärde- och åttondeklassare presterar bättre i den senaste Timss-undersökningen. Ett trendbrott, enligt organisationen IEA:s högste chef Dirk Hastedt. – Ja, det ser definitivt ut som att Sverige utvecklas i rätt riktning, med en positiv trend de senaste åren, säger Dirk Hastedt till TT.

Resultaten visar att såväl fjärde- som åttondeklassare når en högre snittpoäng i både matematik och naturvetenskap, jämfört med den föregående mätningen 2011. De svenska kurvorna går alltså upp. Dirk Hastedt ser skäl att vara optimistisk:

– Den information vi har talar för att resultaten borde fortsätta att stiga i framtiden.

Han syftar på att åttondeklassarna nu vänt den dalande kurvan och — framför allt — att fjärdeklassarna fått lite högre poäng för tredje gången i rad.

Men internationellt sett är Singapore den stora ”vinnaren”, med högst poäng i båda ämnena och båda årskurserna. Däremot går det sämre för det tidigare succélandet Finland som tappar i både matematik och naturkunskap i årskurs 4.

IEA låter också testa gymnasieelever som läser matematik och fysik på avancerad nivå. I Sverige är det sistaårselever på natur- och teknikprogrammen som testats med spretigt resultat: Ett förbättrat resultat i matematik, men fortfarande långt från nivån på 90-talet, och ett rejält försämrat resultat i fysik. Trots detta hamnade Sverige i mitten i fysik och näst sist i matematik bland de nio deltagande länderna.

Med tanke på de måttliga eller rent av dåliga resultat Sverige haft i internationella mätningar som Timss och Pisa de senaste åren kan kanske dagens besked från IEA fungera som en injektion. Det lär bli en debatt om vad som orsakat vändningen och vad som krävs för att det inte ska bli nya bakslag. Och redan om en vecka är det dags igen då resultaten från Pisa 2015 offentliggörs.

Pisa är en förkortning för Programme for International Student Assessment och undersöker förmågor inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse bland 15-åringar. I Pisa 2015 är naturvetenskap huvudämnet.

Svenska resultat

• Matematik årskurs 4: 519 poäng (+15 poäng sedan testet 2011).

• Naturvetenskap årskurs 4: 540 poäng (+7, ökningen inte statistiskt säkerställd)

• Matematik årskurs 8: 501 poäng (+17).

• Naturvetenskap årskurs 8: 522 poäng (+13)

• Matematik, gymnasiets tredje år: 431 poäng (+19 sedan testet 2008)

• Fysik, gymnasiets tredje år: 455 (—42)

Den internationella medelpoängen har satts till 500.

Källa: IEA

Timss genomförs vart fjärde år

• I Timss 2015 deltog 580 000 elever från 64 länder eller regioner. I Sverige deltog 4 100 svenska elever i årskurs 4 och 4 100 elever årskurs 8.

• IEA genomför också undersökningar bland gymnasieelever: Timss Advanced.

• Timss Advanced mäter gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik.

• I Timss Advanced 2015 deltog cirka 60 000 gymnasieelever från nio länder. I Sverige deltog 3 900 elever i matematikprovet och 3 700 elever i fysikprovet. Eleverna gick vid provtillfället sista året på natur- eller teknikprogrammet.

Källor: IEA och Skolverket