Foto: Bo Schreiber

Foto: Bo Schreiber

I mitten av november träffades tjugofem forskare i Bergen för den femte konferensen om nordisk arbetarlitteratur. Denna gång var temat ”Kartlegging, bregrepsbruk, forskningstradisjon”.

Många av föreläsarna höll sig också till detta ämne: Beata Agrell argumenterade för att det inte bara finns arbetarlitteratur utan även ”arbetarlitteraritet”, Sandra Mischliwietz diskuterade hur Frances Tuuloskorpis böcker om facklig kamp förhåller sig till arbetardiktningen och Anemari Neple och Åsa Arping försökte reda ut hemmafruns relation till arbetarlitteraturen.

Dessutom gavs det utrymme åt sådant som låg litet utanför temat. Peter Forsgren presenterade exempelvis Sonja Åkessons dikt ”Besök på Sandverkens järnverk” och Anker Gemzøe analyserade skildringen av ”Underdanmark” i Helle Helles romaner.

Det anordnades även en välbesökt offentlig diskussion på Bergen offentlig bibliotek.

De nordiska arbetarlitteraturkonferenserna utgör sammantaget en omfattande och nyskapande forskningsinsats som dokumenterats i flera antologier. Den senaste – ”Inte kan jag berätta allas historia?”: Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur – kom ut lagom till konferensen i Bergen.

Ännu återstår dock att ta ett samlat grepp på den nordiska arbetarlitteraturen och skriva dess historia. Konferenserna har visat att det finns tillräcklig akademisk kompetens för ett sådant projekt. Nu återstår ”bara” finansieringsfrågan. Den borde den nordiska arbetarrörelsen kunna lösa!

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson deltog i konferensen med boken ”Literature and Class: Aesthetical-Political Strategies in Modern Swedish Working-Class Literature”. 

Litteratur

Nordisk arbetarlitteraturkonferens

10–12 november i Bergen, Norge.