STOCKHOLM 20150424 LokalvÂrdare med st‰dvagn Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010

Foto: Janerik Henriksson/TT

INSÄNDARE. Gör offentlig upphandling enkel. Kräv kollektivavtal. Det skriver LO:s distriktsordföranden i en gemensam debattartikel.

Den 30 november röstar riksdagen om ett nytt lagförslag inom offentlig upphandling. Regeringens tanke är att de över 600 miljarder som stat, regioner, landsting och kommuner köper varor och tjänster för ska upphandlas utan risk för lönedumpning och med schyssta villkor för de anställda i upphandlade företag.

Den inriktningen är naturligtvis bra och förslaget till lagstiftning är en bra bit bättre än nuvarande. Vi vill dock att nästa lagförslag löper linan ut och föreslår att företag som har anställda är skyldiga att ha kollektivavtal för att vara aktuella för offentliga kontrakt. Strider det mot annan lagstiftning så har vi svårt att se hinder för att inte den också kan förändras. Att utgå från dagens hinder för att skapa morgondagens samhälle är naturligt men att inte se att dessa hinder också går att övervinna är fegt.

Det är ett stort och växande problem på svensk arbetsmarknad med lönedumpning. Att företag kan vinna offentliga kontrakt på lägsta pris och sedan skapa vinst genom att sänka löner för anställda är ovärdigt.

Den svenska modellen förutsätter att det ska finnas en vilja att göra rätt för sig mellan parterna. I dagens offentliga upphandling saknas de intentionerna. I regeringens förslag finns de med men är urvattnade.

Vi är mycket förvånade att Svenskt Näringsliv inte ser att deras medlemmar riskerar att konkurreras ut av företag som inte är seriösa utan i stället bedriver en aggressiv lobbyverksamhet för att ha kvar nuvarande system.

Arbetsgivarparterna har till och med lyckats övertyga SD om att byta sida och från att i riksdagen ha propagerat för att införa ”Vita jobb”-modellen med kollektivavtal som krav nu vill rösta ned den förbättring regeringens förslag skulle ha inneburit. SD:s omvändning kan dessutom kosta Sverige hundratals miljoner i vite från EU då anpassningen till EU:s förändrade och förbättrade direktiv försenas.

Det finns alltför många anställda i privata företag med kommunala kontrakt som i dag lider av kommuners oförmåga att ställa rimliga krav på sina leverantörer. Det finns alltför många kommuner som lyssnar med båda öronen på sina jurister men bara ett halvt på de fackliga organisationerna. Därför behöver juristerna säga samma sak som vi gör.

Den nya lagen blir krånglig och snårig även om den är skriven för att det ska vara schyssta villkor som gäller. För att göra det enkelt borde det stå i svart på vitt att kollektivavtal gäller, då hade både regering och jurister sluppit en väldig massa huvudbry kring tolkningar och tydlighet.

Majlene Ahlgren, ordförande LO-distriktet i Mellansverige

Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne

Thomas Andersson. ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland

Roland Andreasson, ordförande LO-distriktet Sydost

Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Dan Gabrielsson, ordförande i LO-distriktet i Västsverige

Per-Erik Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

Marie Jokio, ordförande LO-distriktet i Stockholms län

Thomas Klang, ordförande LO-distriktet Gotland

Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Jönköpings län

Stiven Wiklund, ordförande LO-distriktet i Mellersta Norrland