På onsdag är det dags. Då röstar riksdagen om regeringens förslag till nya regler för offentlig upphandling. Ett förslag som innebär att det skulle bli möjligt för upphandlande myndigheter att ställa krav på lön, semester och arbetstid i nivå med centrala kollektivavtal.

Men av allt att döma kommer förslaget att falla eftersom Alliansen och Sverigedemokraterna tänker rösta emot det. Så skedde när finansutskottet i förra veckan behandlade i frågan.

Resultatet av omröstningen kommer att påverka livet runt om i landet för byggnadsarbetare, busschaufförer och vårdpersonal. Från städbranschen kommer vittnesmål om att det är omöjligt för företag med kollektivavtal att konkurrera vid upphandlingar om det är lägsta pris som gäller.

Och det är bara några av de många yrkesgrupper vars arbetsvillkor berörs av den enorma upphandlingsapparat som årligen äger rum inom offentlig verksamhet i Sverige. Enligt regeringen handlar det om 600 miljarder kronor. En gigantisk summa. Som nu till följd av hur alliansen och SD röstat kommer att kunna fortsätta att användas till dumpade löner och arbetsvillkor.

Att frågan engagerar er som läser Arbetet är i högsta grad märkbart. Under hösten har många insändare kommit in med kritik mot Alliansen och Sverigedemokraterna för att de kommer att fälla förslaget. Det gemensamma budskapet är att det som sker i riksdagen på onsdagen är ett svek mot löntagarna. Liksom att det är oacceptabelt att våra gemensamma skattepengar ska gå till oseriösa företag.

Mycket lite talar för att alliansen eller Sverigedemokraterna ändrar uppfattning till riksdagsomröstningen. Men själva grundfrågan kommer att vara fortsatt aktuell: Vad ska våra gemensamma skattepengar gå till, på vilka villkor ska konkurrens få råda och vilka vinster ska företag som jobbar med offentlig verksamhet få ha?

I valet 2018 kommer det ställas på sin spets. Vilken riktning politiken ska ta då bestämmer ni. Fram till dess ser vi gärna att ni fortsätter att skriva till Arbetet. Era röster behövs i debatten.