Fler än dubbelt så många kvinnor än män inom LO kommer att långtidsjukskrivas i framtiden. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring som spår stora skillnader mellan yrken.

Yrkesförare, undersköterskor och städare är några av de yrken som riskerar långa sjukskrivningar. Afa Försäkring har i studien ”Sjukfrånvaro under ett arbetsliv” tittat på hur en grupp av dagens 16-25 åringar i olika yrkesgrupper kommer att drabbas av sjukfrånvaro under ett arbetsliv.

Statistiken är dyster. Detta trots att vi de senaste åren sett allt fler äldre på arbetsmarknaden. Sedan 2009 har det totala antalet långa sjukfall ökat och detta lär enligt rapporten fortsätta.

Inom avtalsområdet för Svenskt Näringsliv och LO drabbas, enligt antagandet, 67 av 1 000 män och 141 av 1 000 kvinnor av en sjukskrivning som leder till månadsersättning under ett arbetsliv. Komplement till sjuk- eller aktivitetsersättning kallas månadsersättning hos Afa Försäkring.

Värst ser det ut för kvinnliga anställda inom textil-, skinn och läderindustriarbete. Där spås att var tredje sjukskrivs längre än 90 dagar. För män är risken för sjukskrivning störst bland städare och fönsterputsare. Däremot sticker försäljare inom handeln och anställda inom restaurang- och storkök ut, något som Afa försäkring förklarar med en så kallad ”healthy worker”-effekt, vilket betyder att de som jobbar kvar i dessa yrkesgrupper i högre ålder har god hälsa. De med sämre har sedan tidigare lämnat.

I Kommuner och landsting drabbas, enligt rapporten, 50 av 1 000 män och 82 av 1 000 kvinnor av en sjukskrivning som leder till månadsersättning under ett arbetsliv. Störst risk att sjukskrivas har undersköterskor, personliga assistenter och vårdbiträden, alltså kvinnodominerande yrken. Minst skillnad mellan könen finns i yrkesgruppen socialt arbete.

Afa Försäkring efterlyser nu mer forskning kring skillnaderna i sjukskrivningar mellan yrken och kön. Bland annat undrar man vilka orsaker som ligger bakom att anställda i privat sektor lämnar arbetet i ett tidigare skede än vad anställda i kommuner och landsting gör. Är det sjukdom eller något annat?

Fredag den 25 november, anordnar Afa Försäkring ett seminarium i Stockholm där den nya rapporten presenteras av analyschefen Anna Weigelt.

Fakta

Afa Försäkring har studerat 415 423 långa sjukfall, mer än 90 dagar, som har ersatts av försäkringarna AGS eller AGS-KL under åren 2007–2014.

Uppgifterna om antalet sjukfall/månadsersättningar under ett arbetsliv bygger på sjukskrivningsfrekvenser i AFA Försäkrings försäkringskollektiv under 2013 och på ett antagande om en statisk utveckling.

Vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning är en psykisk diagnos, såsom depressioner och stress, liksom ryggsjukdomar.

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtal omfattas fler än fyra miljoner människor av Afa försäkring.