Många som arbetar inom välfärdssektorn känner en speciell stress över att det är patienter, elever, vårdtagare eller förskolebarn som hamnar i kläm när resurserna inte räcker till, skriver debattörerna. Foto: Bertil EricSON

Foto: Bertil Ericsson/TT

Kvinnor som jobbar i särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta har högst sjukfrånvaro. Män har högst sjukfrånvaro inom transportbranschen.

Det visar ny statistik på branschnivå från Försäkringskassan. Syftet med statistiken är att skapa underlag för diskussion och åtgärder för att sänka sjuktalen i olika branscher.

Av Försäkringskassans statistik framgår att utvecklingen går åt fel håll och sjukskrivningar längre än 14 dagar per tusen anställda ökar i alla branscher. Ökningen är störst, 27 procent mellan 20011-2015, för kvinnor som jobbar i särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta. I förskolan, som kommer på andra plats, är antalet 171 sjukfall per tusen sysselsatta.

För män inom transportbranschen går det 105 sjukfall per tusen sysselsatta. Även byggsektorn är hårt utsatt med 88 sjukskrivningar över 14 dagar under 2015.

Den sammanlagt största ökningen av sjukskrivningar för både män och kvinnor har skett inom Restaurangbranschen. Antalet långtidssjukskrivningar har ökat med 27 procent för både män och kvinnor under de senaste fem åren.

Olycksrisker, tunga lyft och obekväma arbetsställningar är några av förklaringarna till varför sjukfrånvaron är högst i de fysiskt krävande branscherna.

Men också en obalans mellan ansträngning och belöning. Inom vård, skola, omsorg och socialtjänst upplever många brister i den psykosociala arbetsmiljön, skriver Försäkringskassan i sin rapport.

Ytterligare en orsak till stigande sjuktal är höga krav i kombination med små möjligheter att påverka arbetssituationen.

Läs hela rapporten här.