Musikerförbundet har nu begärt sympatiåtgärder från förbunden inom 6F i konflikten med FreemantleMedia. Det gäller villkoren för deltagarna i tv-programmet Idol.

– Byggnads har tagit emot hemställan om sympatiåtgärder och kommer nu att överväga lämpliga åtgärder. Det är oerhört viktigt att utnyttjandet av ungdomarna upphör och att FremantleMedia tecknar kollektivavtal med Musikerförbundet, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin i ett pressmeddelande.

Också övriga fyra 6F-förbund har tagit emot begäran om sympatiåtgärder.

– Vi håller för närvarande på att ta ställning till denna begäran och undersöker lämpliga objekt att ta ut i sympatiåtgärder, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson i ett uttalande.

Fastighets tredje förbundsordförande Jari Visshed säger i ett pressmeddelande att det är orimligt att ställa förhoppningsfulla 16-17-åringar med musikerdrömmar inför villkor som bland annat innebär en betalning på 875 kronor i veckan.

– Fastighets kommer nu att förbereda vilka åtgärder som vi kommer att vidta med anledning av Musikerförbundets begäran om sympatiåtgärder, säger han.

Även Elektrikerförbundet har gått ut med att de tittar på hur de kan stödja musikerna.

Bakgrunden är att Musikerförbundet har försökt teckna kollektivavtal med FreemantleMedia som producerar TV4-programmet Idol. Då inget avtal undertecknats varslade Musikerförbundet om strejk som först var tänkta att bryta ut fredagen den 25 november. Den har nu skjutits upp i väntan på ett utlåtande från Arbetsdomstolen gällande om den är laglig, då detta har ifrågasatts av FreemantleMedia.