waiter carrying plates of food

Foto: Colourbox

Fyra av tio anställda inom hotell- och restaurangbranschen har en tidsbegränsad anställning och sex av tio jobbar deltid. Det visar SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU).

Den som söker trygghet i anställning och heltid ska söka sig till byggbranschen där mer än nio av tio kan glädja sig åt en heltidstjänst. SCB har ända sedan 2006 samlat statistik för hur svenskarna jobbar näringsgren för näringsgren och samtidigt studerat vilka branscher som sysselsätter flest.

Av statistiken framgår att antalet sysselsatta mellan 15-74 år ökat från cirka 4,4 miljoner till en bra bit över 4,8 miljoner mellan 2006 och 2015. Fördelat på över 2,5 miljoner män och 2,3 miljoner kvinnor.

Då, 2006, var vård och omsorg den största näringsgrenen med strax över 700 000 sysselsatta. 2015 hade den siffran ökat till strax under 740 000.
Av dem är över 160 000 utrikes födda. Det betyder att var femte utrikes född jobbar inom vård och omsorg.

Vård och omsorg är också den näringsgren som har högst antal kommunalt anställda över hela mätperioden. Men de kommunalt anställda har ändå sjunkit från 577 000 år 2016 till 538 000 2015, skriver SCB i sin rapport. Under samma tid har antalet privat anställda inom vård och omsorg ökat från knappt 104 000 till nästan 175 000.

2015 har sysselsatta inom Finansiell verksamhet, företagstjänster ökat mest och är i dag den näringsgren som enligt SCB sysselsätter flest. En ökning från 620 000 anställda till över 800 000.

Flest unga mellan 15-24 år hittar vi inom handel. Med 94 000 sysselsatta i den åldern slukar handels nästan var femte ung anställd.
Flest kvinnor över 25 år jobbar inom vård och omsorg. Männen i den åldersgruppen hittas inom finansiell sektor och inom tillverkning och utvinning.

Andelen deltidssysselsatta är flest inom vård och omsorg. Även om heltidstjänsterna blivit fler jobbar 30 procent mellan 20-34 timmar i veckan 2015.
Bland kvinnor i vården jobbade mer än var tredje anställd deltid. Motsvarande andel var drygt 17 procent av männen.

Läs hela rapporten här.