Row of hands are filling in a form

Foto: Colourbox

Att ha bidrag från Arbetsförmedlingen är bästa meriten för nytt jobb. Allt fler arbetsgivare söker öppet arbetslösa med möjlighet att få anställningsstöd och struntar i andra meriter.

På en allt tuffare arbetsmarknad blir det allt svårare för arbetslösa att hitta ett arbete. Alldeles oavsett om de har kompetens och erfarenhet.
Arbetsgivare väljer att anställa medarbetare som har med sig ett anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.

Enligt tidningen HD Sydsvenskan som publicerar en serie kring hur anställningsbidragen utnyttjas av arbetsgivare inom handel, städ och restaurangbranschen växer bilden fram av ett cyniskt utnyttjande av systemet.

Det är inte så att arbetsgivare sticker under stol med vad de vill. Redan i platsannonsen står det klart att man söker någon med bidrag. Övriga meriter som krävs finns ofta inte ens med. Kristina Kristoffersson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket säger till tidningen:

– Det ska inte vara så att man är beroende av bidrag för att vara intressant. Det är helt galet, säger hon.

Bidragen, som vanligen är tidsbegränsade innebär att när bidraget tar slut, åker den anställde ut för att snart ersättas av en ny person med färskt bidrag. I dag finns det tolv olika bidrag som företag kan få från Arbetsförmedlingen, för att anställa långtidsarbetslösa, personer med funktionshinder eller är nyanlända.

Under 2015 hade 220 000 personer anställningsstöd under en del av året till en sammanlagd kostnad av 21 miljarder kronor. Nästan vart femte företag med anställda hade någon med subventionerad lön under 2015.

Tanken med bidraget är att subventionen ska täcka en del av lönen över en övergångsperiod. Resterande lön ska betalas av arbetsgivaren, som efter till exempel ett halvår ska ta över hela lönekostnaden.

En inte ovanlig metod för företag som satt det hela i system är att i stället för anställning erbjuda praktikplats. Då slipper de undan lönekostnaden helt och den enskilde har bidragsdelen kvar som enda inkomst.