NYMartin-K-webbledartopp

I en debattartikel i Aftonbladet i veckan går Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa till storms mot kollektivavtalen. Om inte ingångslönerna sänks för LO:s lågavlönade ökar svartjobben, hävdar han.

Som grund för detta hänvisar han till sin egen rapport på Timbro där han beskriver svartjobben som ett ökande stort problem. Skatteverket å sin sida bedömer dock att svartjobben inte omfattar mer än högst 4 procent av arbetsmarknaden, vilket är en internationellt mycket låg siffra.

Ändå bör noteras att skattefusket faktiskt har ökat kraftigt inom ett par områden. Det är inom rot- och rutbidragen, det vill säga de riktade bidrag till höginkomsttagare som Dousas eget parti Moderaterna drev igenom i regeringsställning.

Om Dousa verkligen vill minska skattefusket bör han alltså se över rut- och rotbidragen. Men nej, vägen mot att minska skattefusk och svartjobb är i stället att sänka de lågavlönades ingångslöner ännu mer.

Underlaget för Dousas gissningar lyser till stor del med sin frånvaro. Men den grövsta genvägen i hans resonemang är orden om att lönerna måste ned för att ge ”förutsättningar för de hundratusentals människor som kommit till Sverige de senaste åren att få vita jobb som passar deras utbildningsnivå”.

Dousa väljer därmed att medvetet sprida myten om att de som kommer hit är illitterata analfabeter, trots att han i sin egen rapport själv nämner utbildningsnivån i etableringsuppdraget som visar att över hälften har minst gymnasium och 30 procent har en akademisk utbildning.

Men i stället för att försöka finna lämplig sysselsättning till den minoritet med låg utbildning som kommit hit vill Dousa alltså sänka ingångslönerna för LO-förbundens 1,5 miljoner medlemmar. Så skapas motsättningar. Så skapas rasism.

Det gäller att se var det riktiga hotet mot svenska arbetares löner kommer ifrån. Det är inte från den minoritet flyktingar med låg utbildning som kommit hit. Det är från partier som Dousas Moderaterna som aktivt motarbetar rimliga löner för svenska arbetare.