NYMartin-K-webbledartopp

Alliansen och arbetsgivarnas organisationer trummar på med propagandan om att Sverige behöver fler låglönejobb. Men den bistra sanningen är att vi redan snabbt rör oss i riktning mot ett borgerligt drömsamhälle.

Den utjämning av lönerna som den borgerliga propagandan pratar om existerar inte. I stället ökar löneklyftorna mellan arbetare och tjänstemän till att nu vara de högsta sedan 1930-talet, enligt LO:s senaste rapport om löneutvecklingen.

Det här är extremt viktigt för alla arbetande människor i ett land. Det går inte att komma ifrån att av vardagens vattendelare är skillnaden i lön tveklöst den mest märkbara. Om arbetarna skulle haft samma procentuella löneutveckling som tjänstemännen sedan år 2000 skulle en genomsnittlig arbetare i dag tjäna 5 600 kronor mer i månaden.

Att arbetsgivare trots det fortsätter att propagera för lägre arbetarlöner är kanske inte så underligt. Alla sätt att öka vinsten bedöms som bra.

Men hos politikerna märks skillnaden i människosyn. Alliansens ständigt nya argument för att sänka de redan lägst avlönades löneutveckling blir rent osmakliga mot bakgrund av de ökande klassklyftorna.

Det som behövs är inte fler låglönejobb. Det som krävs är i stället rejäla lönepåslag för Sveriges arbetare.