Stockholm 20140109 : Med start p fredag fÂr landets 2,1 miljoner pension‰rer besked om hur deras allm‰nna pension fˆr‰ndras i Âr. Foto:Anders Glans / PPM / Handout / kod 10500 **OBLIGATORISK BYLINE: PPM / ** **Endast fˆr redaktionell anv‰ndning. Bilden kommer frÂn en extern k‰lla och distribueras i sin ursprungliga form som en service till vÂra abonnenter**

Foto: Anders Glans/PPM

Starka invändningar finns mot att höja pensionsåldern. Därför vill vi uttrycka vårt missnöje med att LO nu stöttar förslaget, skriver kursdeltagarna i ABF:s Äldrekurs 55+ vid SKF:s klubbskola i Göteborg.

Vi, deltagare på facklig ABF-kurs ”Äldre medlemmar, 55+”, har tagit del av det förlag till höjd pensionsålder, den så kallade Avsiktsförklaringen som publicerades måndag 19 september 2016.

Vi upplever djup oro och kraftigt missnöje med hur vår fackliga organisation, LO, har hanterat sitt stöd till förslaget. Förra hösten 2015 var LO starkt kritiskt till förslaget till höjd pensionsålder. I flera utmärkta rapporter presenterades viktiga fakta, invändningar till ett ensidigt försök till att minimera negativa följder av det nuvarande pensionssystemet och genomtänkta förslag till förändringar.

LO synes ha släppt flera av sina invändningar, synpunkter och förslag i och med sitt stöd till höjd pensionsålder. Vi kan förstå att befolkningens allt längre medellivslängd medför problem med att i genomsnitt intjänat pensionskapital måste delas på flera år och att månadspensionen då blir mindre.

Förslaget att inom fyra år höja pensionsåldern vid ålderspunkterrna 61, 65 och 67 år med två år tar dock inte hänsyn till att den verkliga pensioneringen varierar starkt och beror mycket på de fysiska och psykiska arbetsförhållandena på arbetsplatserna.

Tunga lyft, stressigt tempo, ensidiga arbetsställningar, smutsig miljö eller gifter i närmiljön är typiska arbetsförhållanden där vi tillbringar stor del av vår arbetstid. Detta leder ofta till att man inte orkar arbeta fram till en tidpunkt för pensionering som ger en rimlig ekonomisk standard.

Vi upplever situationen nu som om vi under hela vårt arbetsliv springer ett sorts maratonlopp och när vi äntligen kommer fram till målet ingriper funktionärerna och flyttar målet längre bort. Chansen att komma i mål verkar bli allt sämre och att kliva av i förtid är inte en bra lösning när man efter ett långt arbetsliv hoppats få en acceptabel tid som pensionär.

Löftena om att arbetsmiljön ska förbättras så mycket att vi utan problem kan skjuta på pensionerings-ögonblicket kan verka förnuftiga. Men i själva verket vet vi att förbättrad arbetsmiljö får effekt på orken först många år senare, kanske en generation på 20–25 år.

Vi vill därför anföra följande förslag som ska förbättra vårt pensionssystem:

• Återställ ålderspensionsavgiften. Avgiftens ursprungliga nivå var 18,5 procent, men är i dag 17,21 procent.

• Anpassa socialförsäkringarna till de nya åldersgränserna för pension.

• Stimulera snabbare genomströmning i utbildningssystemet, så att ungdomarna tidigt kan komma i arbete.

• Öka sysselsättningen, minska arbetslösheten, premiera fasta heltidsanställningar, begränsa visstids- och deltidsanställningar för att maximera pensionsinbetalningarna.

• Avskaffa premiepensionssystemet. Pensionen ska inte bero på hur man väljer eller misslyckas att välja framgångsrika fonder. Behåll inkomstpensionssystemet.

• Rejäl satsning på förbättrad fysisk och psykisk arbetsmiljö så att sjukskrivningarna minskar i omfattning och löntagarna orkar arbetslivet ut. Arbetsmiljöverket måste tillföras resurser för inspektioner, kontroller och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

• Eventuell höjning av pensionsåldern bör göras över ett långt tidsspann. Inga panikändringar!

• Inför en gas som motvikt till bromsen i inkomstpensionssystemet.

• Pensionen ska utgöra 70 procent av slutlönen och ska vara ett prioriterat mål.

Kursdeltagarna i ABF:s Äldrekurs 55+ SKF Klubbskola, Göteborg