Företagsledare och lokalpolitiker anses mest korrupta. Statsministern och regeringen toppar däremot förtroendelistan, enligt en opinionsmätning från Transparency International (TI).

 

Fotnot: Medan svenskarna pekar ut företagsledare som mest korrupta så har politiker och regeringstjänstemän lägst förtroende i undersökningen som helhet. En tredjedel anser de flesta eller samtliga i den gruppen är korrupta.

Källa: Transparency International (TI)