Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Fackförbundet Unionen genomför under veckan en kampanj kring härskartekniken ”mansplaining”.  I en telefonakut kan medlemmar berätta om sina erfarenheter och få råd. Ett jämställdhetsinitiativ kallar förbundet det.

Varför behövs en sådan här kampanj nu? Nyvalde presidenten i USA faller han in i mönstret kanske?
– Det här en kampanj som är en del av Unionens breda arbete för ett jämställt och icke-diskriminerande arbetsliv. Det är en diskussion som behövs inte minst efter den hätska presidentvalskampanjen. Det vore naturligtvis kul om även USA:s nyvalde president ringde in till vår mansplainingakut, säger Unionens pressekreterare Gabriel Wernstedt.

Vad hoppas ni uppnå med veckokampanjen?
– Vi hoppas öka medvetenheten om härskartekniker och mansplaining som ett första steg till en förändring samt att väcka en debatt kring mansplaining på medlemmars arbetsplatser och samhället i stort.

Vad är mansplaining och hur vanligt är det ute på arbetsplatserna?
– Ett enkelt sätt att beskriva det är att en man förklarar något för en kvinna som denne inte frågat efter eller redan vet mer om än mannen. Gärna på ett sätt som förminskar kvinnan och får henne att framstå som mindre kompetent än hon är.

– Det här handlar om jämställdhet. Det handlar om att sätta fingret på små vardagliga problem som blir stora när de staplas på varandra. Och då måste vi våga prata om kön.
– Mansplaining är en härskarteknik och ett exempel på trakasserier och diskriminering. Vi har många medlemmar som hör av sig till oss för att de upplevt sig diskriminerade eller trakasserade.

Vad kan vi göra åt det, tips för de som drabbas?
– Förutom att ringa mansplainingakuten så är en öppen diskussion på arbetsplatserna viktig. Det är bara genom att prata om det med sina kollegor som man kan uppmärksamma problemet och få till en förändring. Sedan får man förstås gärna ta kontakt med vår medlemsservice Unionen Direkt för att få hjälp, säger Gabriel Wernstedt.

Är det här en återkommande kampanj?
– Det här är första gången vi gör någonting liknande. Vi får se hur det funkar och vilka slutsatser vi kan dra av den här kampanjen. Men vi kommer mycket troligt att fortsätta jobba med frågan, exakt hur vi gör det får vi se.

Mansplaining

Ordet mansplaining är bildat av de engelska orden “man” och “explaining” och innebär att förklara något för någon på ett överlägset och/eller förminskande sätt. Det är oftast män som gör sig skyldiga till detta beteende även om det inte behöver begränsas till män.