Löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän har ökat under hela 2000-talet. Skillnaden är nu lika stor som den var på 1930-talet, visar LO:s nya lönestatistik.

Statistiken visar också att reallönerna har ökat för alla löntagare nästan varje år under de senaste 20 åren. Under 2015 ökade reallönerna med drygt 2 procent för såväl arbetare som tjänstemän.

– Det visar att vi fortsatt lyckas leverera löneökningar till våra medlemmar och att den svenska modellen fungerar bra. Det är något som gynnar både löntagarna och företagen, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Samtidigt visar rapporten att löneskillnaderna mellan män och kvinnor och arbetare och tjänstemän är fortsätter att vara stora. Enligt statistiken är medellönen nästan 50 procent högre för tjänstemän än för arbetare.

Under 2000-talet har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ökat. För arbetare har medellönen ökat med totalt 55 procent, från 16 300 till 25 300 kronor mellan 2000 och 2015. Under samma period har tjänstemannalönerna ökat med 64 procent. Från 22 700 till 37 300 kronor. Lönegapets ökning på 9 procentenheter motsvarar 5 500 kronor de senaste 15 åren. Enligt LO:s lönerapport betyder det att löneskillnaden är på samma nivå som på 1930-talet.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är stora då medellönen för män var 15 procent högre än för kvinnor 2015. Medellönen för kvinnor är 29 100 kronor och för män 33 600 kronor.

Medellönen är alltså 4 500 kronor, eller 15 procent, högre för män år 2015. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är mindre bland arbetare än bland tjänstemän.

Bland arbetare är medellönen för män 3 300 kronor högre än för kvinnor och bland tjänstemän 7 900 kronor högre.

– Det är pinsamt att löneskillnaderna mellan män och kvinnor och arbetare och tjänstemän är så stora som de är. Det är inte rätt. Vi måste öka tempot för att se till att dessa skillnader minskar, säger Torbjörn Johansson i en kommentar till rapporten.

Medellönen för samtliga anställda är 31 400 kronor i månaden enligt 2015 års lönestatistik. Medellönen för en arbetare är 2015 var 25 300 kronor och 37 300 kronor för tjänsteman.