NYMartin-K-webbledartopp

Måndagens dödsolycka i Dalarna när två elarbetare omkom är tyvärr inte unik. Utländsk arbetskraft är hårt drabbad. Och trots alla fina ord om säkerheten: Att detta scenario ständigt återkommer visar att säkerhetsarbetet är både nonchalerat och eftersatt.

Vid ombyggnaden av ledningen har ägarna Ellevio, som tagit över Fortums elnät, anlitat det tyska företaget Leonhard Weiss som i sin tur låtit ett estniskt dotterbolag sköta ombyggnaden.

Bara en av de fem estländare som kom till Sverige talade svenska. De hade inte svenska kollektivavtal, trots att det naturligtvis är både möjligt och önskvärt.

Vi har alltså återigen sett en fullständigt oacceptabel olycka där en 59-årig man och en ung man på endast 23 år inte kommer hem till sina familjer. Den utredning som inletts får visa vad som gått fel, men att en sådan här olycka över huvud taget kan ske visar på uppenbara säkerhetsproblem.

Fram till slutet av 1990-talet sjönk antalet dödsolyckor kraftigt. Därefter har inte mycket hänt. Den strategi för bättre arbetsmiljö som regeringen presenterade i våras ska bland annat rikta fokus mot bemanningsföretag och underleverantörer.

Helt uppenbart är det nödvändigt.