Lönerna är lägre. De ofrivilliga deltiderna, timanställningarna och visstidsanställningarna fler. Så ser det ut i de privata välfärdsbolagen jämfört med kommunerna. Det visade tidningen Kommunalarbetaren under den gångna veckan, som också kunde berätta att de sex största vård- och omsorgsjättarna i fjol gjorde vinster på 1,5 miljarder kronor. Tidigare har det rapporterats liknande historier från skolans värld. Lärare i friskolor har lägre lön och lärartätheten är lägre.

När vinster i välfärden debatteras är det viktigt att komma ihåg att det är just det här det handlar om. Hur anställningsvillkoren är för dem som jobbar i hemtjänsten eller med personlig assistans. Om det är timinhopp eller fasta scheman. Hur lärartätheten i våra barns skolor ser ut.

Under tisdagen den 8 november släpptes Ilmar Reepalus stora utredning om vinsterna i välfärden. Förslaget är att vinster ska begränsas till sju procent i privata välfärdsbolag. Utifrån den siffran har Arbetet gått igenom hur stora så kallade övervinster företagen i välfärdssektorn gör i dag. Bara i skolan handlar det om vinster på 3,4 miljarder kronor – som alltså skulle kunna gå tillbaka till välfärden om vinsttak infördes.

Ett brett stöd hos befolkningen finns också för att vinsterna ska begränsas. När Sifo nyligen undersökte saken sa sig åtta av tio vara för vinstbegränsningar. Till och med var tredje företagare är för vinstbegränsningar, enligt en mätning från Ipsos. I sig kanske inte så konstigt med tanke på att även seriösa företagare kan se fördelar med tydligare kvalitetskrav och mer ordning och reda vid upphandlingar.

Trots det låter det från utredningens kritiker, dit Svenskt Näringsliv tillhör, som att jordens undergång skulle vara nära om vinsterna på något sätt begränsas. Deras smala lycka är att Sverigedemokraterna gjort gemensam sak med näringslivet och alliansen och det ser ut som att alla former av vinstbegränsningar kommer att stoppas i riksdagen.

Den som inte håller med om att skattepengar ska gå till stora vinster för företagen – utan tillbaka till personalen – har all anledning att höja rösten nu. För som det ser ut är det näringslivet som tar hem hela vinsten. Och det är en vinst som räknas i miljardklassen.