Under torsdagseftermiddagen träffar statsminister Stefan Löfven arbetsmarknadens parter för att samtala om hur Sverige framöver ska klara kompetensförsörjningen och råda bot på den arbetskraftsbrist som finns redan i dag.

Inbjudna är bland annat LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv och SKL. På mötet deltar också flera ministrar, däribland arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att över 100 000 jobb väntar på att bli tillsatta. Detta trots en stark konjunktur och en sjunkande arbetslöshet. ”I detta läge är det viktigt att politiken bidrar till att underlätta för arbetsgivare att få tag på personer med rätt kompetens och därmed till att de lediga jobben kan tillsättas snabbare”, skriver regeringen.

– Parterna har många gånger tagit ett stort ansvar och de har ett stort behov av att hitta arbetskraft till den framtida kompetensförsörjningen, framför allt SKL. Vi vill ha ett samtal om både små och stora frågor och från statens sida se vad som är möjligt att göra på kort och lång sikt, säger Natalie Sial, pressekreterare hos Ylva Johansson.

Enligt Natalie Sial kan samtal mynna ut i nya politiska åtgärder framöver. Under samtalet i eftermiddag får parterna även möjlighet att kommentera åtgärder som regeringen redan gjort.

Här nämns bland annat strategin för nyindustrialisering, samtalen om kompetensförsörjning i sjukvården, satsningar inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken och arbetskraftsförsörjningen till byggbranschen.