NYMartin-K-webbledartopp

Det vinsttak som regeringens Välfärdsutredning presenterade i veckan har sina klara fördelar.

Att vinsttaket kopplas till eget insatt kapital får effekten att mellan 4,5 och 5,0 miljarder kronor går till att förstärka välfärden varje år i stället för att försvinna i vinstuttag. Kommunal räknar med att summan skulle räcka till omkring 12 000 nya heltidstjänster inom välfärdssektorn.

Men Alliansens och Sverigedemokraternas kompakta stöd till riskkapitalbolagen gör att det saknas riksdagsmajoritet för utredningens förslag. Vägen framåt är alltså oklar. Det finns dock två vägar som är sämre än andra.

Det ena är att över blockgränsen enas om nya kvalitetskrav men lämna vinstuttagen intakta. En sådan lösning försämrar både valfrihet och välfärd utan att mer resurser på något sätt skulle styras mot välfärden.

Det andra är att bryta ut enskilda områden, till exempel skolan, och försöka nå en separat överenskommelse om vinstbegränsning. Men att avskeda anställda, sänka löner och genomföra kraftiga nedskärningar är ett precis lika stort hot mot välfärd och människors arbeten vare sig det inträffar på ett sjukhus eller i en skola.

Håll alltså ihop välfärdens alla områden i förslaget och stoppa vinstuttagen i hela den skattefinansierade välfärdssektorn.

Uppdaterad kl 08:53 torsdag 161110