STOCKHOLM 2015-05-15 Interiˆr frÂn en liten mekanisk verkstad. En man svetsar med svetsmask. Foto: Nora Lorek / TT / kod 11510

IF Metall Gotland vill se stärkt finansiering av arbetsplatsförlagd yrkesutveckling. Foto: Nora Lorek/TT

INSÄNDARE. Genom satsningar på yrkesutveckling är det möjligt att komma åt den paradoxala kombinationen av arbetskraftsbrist och arbetslöshet som råder. Det skriver IF Metall Gotland.

Arbetskraftsbrist kombinerad med arbetslöshet. Den paradoxala utmaningen präglar svensk arbetsmarknad. Nu krävs satsningar på yrkesutveckling för att ge fler människor jobb och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Yrkesutveckling skapar flexibilitet och rörlighet i företagen, som skapar goda förutsättningar för framtidens industriarbete. När människor får gå vidare inom sitt yrke stärks inte bara de enskilda individerna och företagen. Då uppstår även behov av att nyanställa.

Det krävs ett nytt och sammanhållet tänk runt arbetslöshet, arbetskraftsbrist och kompetensförsörjning. Lösningarna finns på det lokala och regionala planet. Arbetsgivare, fackföreningar och arbetsförmedlare behöver samarbeta på nya sätt.

Den S-ledda regeringens satsning på yrkesutbildning i höstbudgeten är välkommen. Men vi vill även se en stärkt nationell finansiering av lärande i arbetslivet, alltså arbetsplatsförlagd yrkesutveckling. En idé är att arbetsgivaren och det offentliga delar på kostnaden. Det vore ett smart sätt att investera skattepengar i skapande av verkliga jobb.

IF Metall är övertygade om att en stor del av lösningen på arbetskraftsbristen och arbetslösheten finns lokalt och regionalt. Ute på arbetsplatserna, hos företagen och de anställda. Tillsammans behöver vi gräva där vi står – och genom satsningar på kunskap och kompetens ta Sveriges redan framgångsrika industri till nästa nivå.

IF Metall Gotland