STOCKHOLM 2016-05-21 ≈sa FahlÈn valdes till ny ordfˆrande fˆr L‰rarnas Riksfˆrbund (LR) vid fackfˆrbundets kongress p lˆrdagen. Foto: Anders Wiklund / TT / kod 10040

Åsa Fahlén. Foto: Anders Wiklund/TT

Kommuner och friskolor måste plocka fram egna medel för att höja lärarlöner som inte får del av de statliga pengarna.

Det kräver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle. Hon konstaterar att alla tycks överens om att höja lärarnas status och löner.

Regeringens ”lönelyft” med öronmärkta pengar på tio miljarder kronor om året för att förbättra kvaliteten i bland annat skolan och göra det möjligt att höja lönerna, har ändå inte fått önska resultat.

– Hos alltför många skolhuvudmän tycks man vare sig ha viljan eller förmågan att satsa på riktigt, skriver Åsa Fahlén.

Utöver de tio miljarderna om året satsade regeringen tre miljarder på ”lärarlyftet” för att höja lärarlönerna.

Åsa Fahlén kräver att kommunerna jämnar ut de orättvisor som kan uppstå när kvalificerade lärare hamnar utanför det statliga lönelyftet.

Höjda löner är det enda sättet att på kort sikt locka tillbaka några av de 50 000 lärare som lämnat yrket menar hon.

– Det är arbetsgivarnas, kommunernas och friskolornas, ansvar att klara en tillräckligt stor lärarförsörjning. Vill man ha kvar makten över skolan så får man baske mig ta det ansvaret, skriver hon.