STOCKHOLM 20110716 En man ligger utslagen p en soffa Foto Christine Olsson / SCANPIX / Kod 10430

Foto: Christine Olsson/TT

Landets sjukskrivningar är inte jämställda. Män sjukskrivs i genomsnitt nära tre dagar längre än kvinnor, visar en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Granskningen bygger på data från närmare 700 000 läkarintyg som skickades in till Försäkringskassan under perioden 2010–2014. ISF:s studie visar att män sjukskrivs i genomsnitt 2,8 dagar längre än kvinnor i det första läkarintyget.

Och skillnaden mellan könen syns i majoriteten av alla granskade sjukdomsdiagnoser.

ISF menar nu att det behövs förstärkta insatser för att uppnå målet om en jämställd sjukskrivningsprocess.

– För att uppnå en jämställd sjukskrivningsprocess behöver hälso- och sjukvården utveckla strategier för att bryta könsstereotypa mönster, menar Ola Leijon, en av författarna bakom rapporten.

Granskningen visar också att skillnaderna i sjukskrivningstid mellan mäns och kvinnors läkarintyg varierar mellan olika landsting och regioner, men att de återfinns i hela landet.

– Kanske kan det bero på att landstingen och regionerna har kommit olika långt i arbetet för att uppnå målet om en jämställd sjukskrivningsprocess. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdens utredningar och bedömningar av behovet av sjukskrivning görs med samma medvetenhet och professionalism som för andra vårdinsatser, säger Ola Leijon i ett pressmeddelande.