Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

OSLO 20080303: Kenyan Human Rights activist Maina Kiai visiting Oslo, Norway Monday March 3, 2008. Photo: Morten Holm / SCANPIX code 20520

Maina Kiai. Foto: Morten Holm/TT

När multinationella företag växer minskar de anställdas rättigheter. Det visar en ny FN-rapport.

En konsekvens av globalisering och multinationella företag är en ökning av komplexa leverantörskedjor, arbetstagare som migrerar och den informella ekonomin.

Enligt FN-rapporten  har det i praktiken lett till att de flesta av världens arbetstagare inte omfattas av arbetsrätt, har möjlighet att förhandla kollektivt eller har skydd att organisera sig.

Maina Kiai, FN:s särskilda rapportör som skrivit granskningen, säger till biståndsorganisation Union to Union att skillnaden som görs mellan fackliga och mänskliga rättigheter är konstgjord.

– Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter. Möjligheten att utöva sina rättigheter på arbetsplatsen är en förutsättning för arbetstagare att också uppnå andra rättigheter, såsom ekonomiska, sociala, kulturella eller politiska.

Rapporten i korthet

• Arbetstagare har liten möjlighet att påverka sina villkor. Därmed bryts inte fattigdomsspiralen, ojämlikheterna i världen består och demokratin blir begränsad.
• Miljontals som arbetar inom de globala leverantörskedjorna, där föreningsfrihet och mötesfrihet ofta kränks, är migranter och arbetar informellt.
• Kvinnors möjlighet att organisera sig och försvara sina rättigheter undergrävs av att jobba längst ner i de globala värdekedjorna.

Det bör göras enligt rapporten.

• Stater måste ratificera internationella lagar och regler för att säkerställa mänskliga rättigheter, inklusive ILO:s kärnkonventioner 87 and 98 om föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt.
• Företagen behöver erkänna arbetstagarnas mänskliga rättighet att bilda fackföreningar och förhandla kollektivt.
• Fackföreningar och andra civilsamhällesorganisationer borde samarbeta närmre och människorättsorganisationer behöver erkänna mänskliga rättigheter i arbetslivet som en del av sitt uppdrag. Fackföreningar behöver göra mer för att försvara rättslösa arbetstagare, såsom migranter.
• FN behöver integrera arbetsrätt i alla sina program för att säkerställa att arbetstagarnas rättigheter skyddas vid anbudsförfaranden och utlåning.

Sandra Lund