STOCKHOLM 2016-06-01 Berit M¸llerstrˆm, i dag enhetschef fˆr organisationsutvecklingsenheten p Kommunal, under valet av ny fˆrbundsordfˆrande under fackfˆrbundet Kommunala kongress i Folkets hus i Stockholm. Foto: Marcus Ericsson / TT / Kod 11470

Berit Müllerström. Foto: Marcus Ericsson/TT

En tredjedel av alla skyddsombud hindras i sitt uppdrag. 12 procent har utsatts för trakasserier och 6 procent har hotats eller utsatts för våld. Det visar ny LO-rapport.

LÄS OCKSÅ Ledare: Oacceptabelt att skyddsombud trakasseras av chefer – Martin Klepke

Rapporten släpptes under skyddsombudens dag. Totalt har 7680 skyddsombud i 14 LO-förbund svarat på LO:s enkätundersökning.

– Det är värre än vad vi trodde. När så många skyddsombud trakasseras eller utsätts för hot och våld handlar det inte längre bara om nonchalans och okunskap från arbetsgivarens sida. De vill tysta skyddsombuden, säger LOs andre vice ordförande Berit Müllerström.

Värst är situationen inom Transportbranschen där 46 procent av skyddsombuden anser att de hindras i sina uppdrag. Tätt följda av Hotell och Restaurang, där 40 procent av HRF:s skyddsombud säger att de motarbetas på ett eller annat sätt.

– Det är klart att det inte är så sexigt att bli skyddsombud om man utsätts för trakasserier på olika sätt och kanske till och med hotas med avsked, när de driver en arbetsmiljöfråga, säger Per Persson, avtalssekreterare hos HRF.

LÄS OCKSÅ Samförstånd bra för arbetsmiljön i Dorotea

Av enkätsvaren framkommer att 900 av de som svarat säger sig ha blivit trakasserade. Det handlar om till exempel sämre arbetstidschema, sämre löneutveckling, omplaceringar och förtal.

Sex procent, 428 svarande säger att de utsatts för hot eller våld under det senaste året. Främst av arbetsgivare. Men också av andra, till exempel när de som skyddsombud ingripit till försvar av anställda som jobbar på anstalt, eller är företrädare för anställda som jobbar hemma i någons hem.

Det händer också att arbetsgivare vänder en grupp anställda mot sitt skyddsombud och får dem att agera mot skyddsombudet.
– Situationen är värre än vi kunde ana, sammanfattar LO-utredaren Sten Gellerstedt läget.
– Så kan vi inte ha det och vi kommer att ta upp frågan med Svenskt Näringsliv, säger Berit Müllerström.

LÄS OCKSÅ Ökad rädsla för att protestera

Vanligast är ändå att skyddsombudet helt enkelt hindras att utföra sitt uppdrag. Arbetsgivare struntar helt enkelt i att följa Arbetsmiljölagen. Det handlar om att inte låta skyddsombudet vara med vid planering av förändringar, inte kallas till möten, få relevant information eller inte få delta i anmälan av tillbud och arbetsskador och kanske nekas möjligheten att åka på utbildning.

– Skyddsombudens uppgift är att värna om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i samarbete med arbetsgivaren, säger Sanna Melin ombudsman på LO, som varit med och tagit fram rapporten med LO-utredaren Sten Gellerstedt.

2012 genomförde LO en stor undersökning bland skyddsombuden. Då fanns det drygt 65 500 skyddsombud. Idag är de åtta procent färre, 59 500.

– Den nedgången beror delvis på att LO-kollektivet krympt, men inte helt. Rädslan att ta på sig det här uppdraget har ökat, säger Sten Gellerstedt.

Målsättningen är nu att vända den trenden och ta fram en handlingsplan för hela LO-kollektivet.

– Men det viktigaste arbetet ligger på varje förbund. Det är också viktigt att skapa en organisation där skyddsombuden känner att de har det egna facket i ryggen och får hjälp när de hindras i sitt uppdrag, säger Sanna Melin.