– Om du har månadslön blir det inga problem. Du får då din månadslön oavsett situation, säger Dan Holke, chefsjurist hos LO-TCO rättsskydd.

Men sedan blir det knöligare. Varje avtal har sina arbetstidsbestämmelser. Huvudregeln är att du har rätt till ersättning om du jobbar extra, som när vi går till vintertid. Men du behöver inte ”betala” den kortare arbetstiden när vi övergår till sommartid.

I de flesta fall har man fastställt hur långt ett arbetspass är. Låt säga tio timmar.

När det då blir vintertid och natten förlängts, ja då är regeln att du ska har en timmes övertid och ob-ersättning för den där extratimmen.

När det däremot går mot ljusare tider och sommartiden införs, ja då jobbar du en timme kortare. Den timmen behöver du inte jobba in någon annan gång.

Men arbetsgivare kan beordra övertid vid just det arbetspasset, för att slippa betala för full tid så att säga. Bäst är att kolla med ditt eget fack vilka regler som gäller på just din arbetsplats.

Fakta

Sommartid och vintertid varför det?
Vintertiden är normaltid sedan 1870-talet. Syftet med sommartid är lägre elförbrukning och fler ljusa sommarkvällar. 1916 gjordes ett första försök med sommartid i Sverige, men bönderna protesterade och det dröjde till 1980 innan sommartid infördes.

När blir det vintertid 2016?
Söndagen den 30 oktober ställs klockan tillbaka från 03.00 till 02.00.

När blir det sommartid 2017?
Vintertiden gäller fram till söndagen 26 mars 2017. Då vrids klockan fram från 02.00 till 03.00.

Hur lång är sommartiden?
Sommartiden är sedan 1996 sju månader lång. I hela EU gäller samma tider.

Källa: Nationalencyklopedin, TT