NYMartin-K-webbledartopp

Återigen vittnar skyddsombud om att arbetsgivarens kunskaper om arbetsmiljöfrågor ofta är helt obefintliga. Speciellt utsatta för denna nonchalanta kunskapsbrist är anställda på tidsbegränsade byggarbetsplatser.

I LO:s rapport ”Trakasserier av skyddsombud” (läs mer om den här) framgår dessutom att 12 procent av alla skyddsombud direkt har trakasserats av arbetsgivaren. Sex procent av skyddsombuden har till och med utsatts för hot eller våld från arbetsgivaren. Det här är naturligtvis fullständigt oacceptabelt.

Som framgår av Arbetets artikel om skyddsombudens dag ökar nu intresset för att bli skyddsombud bland LO-fackens medlemmar. Men för att systemet ska fungera måste också arbetsgivaransvaret fungera.

Detta är arbetsgivarens ansvar, detta är arbetsgivarens lagstadgade skyldighet och ansvaret vilar tungt på den centrala arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Det är inte acceptabelt att en centralorganisation inte vill eller kan ställa kravet på sina medlemsföretag att lära sig svenska lagar och avtal och att även följa dessa.

För det är väl inte så att Svenskt Näringsliv negligerar frågan för att medlemsförbunden ska kunna öka sina vinster på bekostnad av de anställdas säkerhet?