– Jag är självlärd när det gäller datorer, berättar Christian Andersen som började på Specialisterne som IT-konsult för nio år sedan. Hans arbetsdag är som de flesta IT-konsulters, med vissa anpassningar. Foto: Hung Tien Vu

HJÄRNJOBBIGT DEL 3. Från mobbning och känslor av misslyckande till en självklar roll i arbetslivet. På Specialisterne utgör Christian Andersen och andra med diagnos inom autism­spektrat IT-företagets spetskompetens. (Klicka på bilderna för att se dem större).

LÄS OCKSÅ Hjärnjobbigt del 2: Hon älskar sina diagnoser – se potential i de som är annorlunda

IT-konsulten Christian Andersen har fullt upp. Koncentrerat sitter han vid tangentbordet och felsöker ett mjukvaruprogram för ett svenskt företag. Han har rykte om sig att vara oerhört noggrann och kunnig.

– Uppdraget för det här företaget kommer enligt avtal att löpa på fram till årsskiftet. Därefter kan det bli mer. Eller någon helt annan kund, säger Christian Andersen.

Hans arbetsvardag är med andra ord ganska lik vilken IT-konsults som helst. Men skillnaden är att han är anställd av Specialisterne (Specialisterna på svenska), där hela verksamheten är uppbyggd kring autismspektrats möjligheter och utmaningar. Här har nämligen samtliga 29 konsulter denna funktionsvariation, medan ledning och annan personal är vad som här kallas neurotypiska – det vill säga neuro-psykiatriskt normalfungerande.

Christian Andersen själv hittade hit som 20-åring, för nio år sedan. Han fick diagnosen Aspergers Syndrom i 15-årsåldern, i samband med att han var inlagd på sjukhus för djup depression. Men innan dess var han länge feldiagnostiserad med adhd.

LÄS OCKSÅ Hjärnjobbigt del 1: Kakan Hermansson: ”Finns förklaringar till varför jag varit som jag varit”

Han berättar om en skolgång kantad av inlärningssvårigheter, känslor av misslyckande, mobbning och depressioner.

– I 20-årsåldern var jag så otroligt trött på att gå i skolan, jag bollades mellan olika klasser och folkhögskolor men såg ingen direkt ingång till arbetsmarknaden. Jag är självlärd när det gäller datorer, jag har alltid haft ett stort IT-intresse. Det var mina föräldrar som läste om Specialisterne och tänkte att det kanske kunde passa mig.

Familjen tog kontakt och Christian Andersen fick börja som praktikant med ersättning från sin hemkommun. Efter ungefär ett år hade företaget hans olika spetskompetenser klara för sig och han fick anställning som IT-konsult med avtalsenlig lön.

Foto: Hung Tien Vu

För Christian Andersen innebar det att han fick en helt annan syn på sig själv och en ny framtidstro, säger han i dag.

– Personer med autismdiagnos är precis som alla andra, de vill ha ett arbete och ett sammanhang. De som anlitar våra konsulter söker inte en billig lösning – de söker en expert. Det är vad vi erbjuder, säger Charlotte Holmer Kaufmanas som är affärsutvecklingschef på företaget.

Hon tillägger att målet för verksamheten är högt: Specialisterne vill anställa 1 000 personer med autism-diagnos i Danmark och en miljon i världen.

Idén till företaget föddes hos Thorkil Sonne, länge en högt uppsatt chef inom Danmarks största telekomföretag. När hans yngsta barn som treåring fick autismdiagnos tog livet en ny vändning. Thorkil Sonne engagerade sig djupt i sonens diagnos och blev så småningom ordförande i en autismförening på Själland. Här mötte han människor med stor intelligens – men de var ofta förtidspensionerade. Thorkil Sonne såg ett otroligt resursslöseri – både med människors liv och med deras kompetens, som dessutom ofta är extremt specialiserad.

– Thorkil trodde på en förändring och startade Specialisterne år 2003 helt utan statligt stöd, han använde familjens hus som säkerhet, berättar Charlotte Holmer Kaufmanas.

Företagets grundare befinner sig numera sällan här i Köpenhamn, tillsammans med sin familj är han bosatt i USA där han håller på att bygga ut verksamheten på plats. Specialisterne finns numera i 17 olika länder, på 35 olika orter.

– Vi är organiserade som en stiftelse utan vinstintresse, Thorkil sålde företaget för en krona. Syftet är att sprida verksamheten som koncept. Vi är på gång i Kina, säger Charlotte Holmer Kaufmanas.

Charlotte Holmer Kaufmanas. Foto: Hung Tien Vu

Hon berättar att flera svenska kommuner har hört av sig och vill ta del av deras erfarenhet. Och företagets administrativa direktör i Danmark, Johnnie Kragh, kom nyligen hem från Australien.

– Socialdepartementet där har som mål att sysselsätta minst 100 personer med autismdiagnos. Man pratar också om att få in det som ett krav i offentlig upphandling, att företag som anlitas måste jobba för att anställa människor med diagnos, säger Johnnie Kragh.

Vi återvänder till Christian Andersen. För att hans arbetsvardag ska fungera behöver han ramar och vissa anpassningar. Som stöd för honom och hans konsultkollegor finns därför Specialisternes kundchef Britt Eggert Behrend och Martin Clifforth, pedagogisk handledare. De fungerar som en bro mellan konsulter och kunder.

– Vi behöver känna våra konsulter väldigt väl. Både vad deras spetskompetens är men också deras diagnos och vad som gör dem trygga. Vi är väldigt noga när vi matchar kundernas behov med våra konsulter, förklarar Britt Eggert Behrend.

Christian Andersen jobbar med sitt nuvarande uppdrag i arbetsrummet på Specialisternes kontor i Ballerup, en förort till Köpenhamn där kontorskomplex ligger som pärlband längs gatorna. Men konsulterna placeras också ofta ute på företagen. Britt Eggert Behrend gör då alltid flera besök på de aktuella kundföretagen

– Jag tittar på om det behövs några anpassningar av till exempel ljud- och ljusmiljö, det är känsligt för flera av våra medarbetare. Jag utbildar också aktuell kund om diagnosen och hur det kan yttra sig i praktiken, samt berättar lite om den konsult som ska komma. Vissa vill kanske inte delta i luncher och andra sociala aktiviteter och då är det viktigt att kunden förstår varför.

Foto: Hung Tien Vu

Britt Eggert Behrend har själv lång erfarenhet av IT-branschen. Hon har jobbat både som utvecklare och i olika projektledarpositioner inom Danske Bank. Hennes kontaktnät är stort och hon kan sektorn utan och innan. Under sina år på Specialisterne har hon flera gånger varit med om att hennes konsulter kunnat lösa uppdrag på bara halva den tid som man trott att det ska ta.

– Många av våra konsulter ser lösningar som andra inte ser. De tar sig an uppgifter med en annan ingång och ser strukturer som andra inte upptäcker. I vissa länder ska man ha en viss procent medarbetare med funktionsvariation anställda, jag tycker att de reglerna även borde gälla i Danmark, säger Britt Eggert Behrend och fortsätter:

– Vi förlorar kompetens när vi inte låter människor som är annorlunda få visa vad de kan.

Tora Villanueva Gran

Specialisterne

• Etablerades 2003 i Danmark. Finns i dag i 17 länder, däribland Australien, Spanien, Brasilien och Tyskland. Drivs numera som en icke vinstdrivande stiftelse som äger konceptet och varumärket.

I Danmark finns även två verksamhetsgrenar utöver konsultverksamheten:
• Ett individuellt gymnasieprogram med IT-inriktning för ungdomar mellan 16 och 25 år med diagnos inom autismspektrat.
• Ett utredningscenter – man servar kommuner med att utreda arbetsför-måga och kompetens hos människor med diagnos inom autismspektrat.

Hemsida: www.specialisterne.com

Liknande satsningar

• Sverige: Left is Right. Även i Sverige finns ett IT-företag med liknande inriktning som Specialisterne, Stockholmsbaserade Left is right.

• Tyskland: SAP. Det tyska internationella företaget SAP, som utvecklar affärs- och ekonomisystem, har sedan 2013 som mål att 1 procent av personalstyrkan på 65 000 personer ska ha autism: det gäller främst testare och programmerare. Tanken är att på så sätt stå sig i konkurrensen om IT-talanger på världsmarknaden.