En undersköterska jobbade på en vårdcentral som låg i en fuktskadad byggnad. Skadorna konstaterades av SP tekniska forskningsinstitut. Fastighetsägare genomförde vissa renoveringar. Men problemet pågick under flera år.

Totalt fick 15 av 35 anställda hälsoproblem under fem år. Däribland undersköterskan som menar att hennes astmadiagnos 2012 hade en direkt koppling till hennes arbetsplats.

Försäkringskassan höll dock inte med och undersköterskan fick driva ärendet till förvaltningsrätten. Som förra året gav henne rätt. Där ansåg man att den medicinska utredningen visar att ”övervägande skäl talar för” att arbetsmiljön orsakat hennes astma.

Försäkringskassan överklagade det beslutet. Och Kammarrätten ger nu kassan rätt. Enligt den högre instansen talar inte övervägande skäl för ett samband.

Man säger visserligen att det inte går att utesluta att det finns ett samband mellan fukt- eller mögelskador i inomhusmiljö och astma hos vuxna, men i dagsläget finns inte vetenskapliga belägg nog för att det är så. Och hänvisar till kammarrättens sakkunnige. Därmed får undersköterskan inte rätt till ytterligare livränta, och astman räknas inte som arbetsskada.