STOCKHOLM 20160317 Facken inom industrin hÂller presstr‰ff med anledning av det mycket komplicerade l‰get i avtalsfˆrhandlingarna. Martin Linder, fˆrbundsordfˆrande fˆr Unionen Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Martin Linder, Unionen. Foto: Christine Olsson/TT

Företagsflytt utomlands innebär inte alltid en konkurrensfördel. Men trenden bland svenska företag att flytta jobb utomlands håller i sig, även om några väljer att flytta hem igen, enligt en rapport från Unionen.

Var tredje klubb i en undersökning från fackförbundet Unionen säger att företaget flyttat verksamhet från Sverige till utlandet under de senaste fem åren. Var fjärde klubb uppger att det finns planer på antingen outsourcing eller omlokalisering av verksamhet utomlands under de kommande fem åren.

– För att näringslivet i Sverige ska utvecklas krävs att företagen investerar här. Ett bra företagsklimat är en grundförutsättning. Men det räcker inte. För att fler och bättre jobb ska skapas i Sverige krävs att företagen även tittar på andra kostnader än bara lönerna, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder i ett pressmeddelande.

I många storföretag är det ett ständigt pågående arbete att utvärdera verksamheter som ibland flyttas. Flytt är vanligare vid utländskt ägande, om huvudkontoret är utomlands eller företaget är börsnoterat.

– Baksidan av att det är enkelt och billigt att lägga ner verksamhet i Sverige jämfört med andra länder är att svenska delar av företagen ofta drar det kortaste strået i diskussionen om vilka enheter som ska prioriteras. Trots att svenska enheter har bättre resultat och potential än utländska enheter, säger Martin Linder.

Han menar att det inte är bra för företag eller anställda när ”vår positiva inställning till förändring utnyttjas”.

Tolv procent av klubbarna svarar att företaget flyttat tillbaka verksamhet som tidigare flyttat utomlands.

– Det behövs en rättvisare bild av Sverige som land att investera och ha verksamhet i. De arbetssätt och attityder som präglar många arbetsplatser i Sverige skapar goda förutsättningar för utveckling och innovationskraft, säger Martin Linder.

Unionen anser att företagen måste bli bättre på att utnyttja de anställdas kunskap om hur verksamheten fungerar och vad som kan utvecklas.

– Vi kräver mer välgrundade beslut vid flytt av verksamhet. Flyttbeslut tagna på tveksamma grunder gör att jobb går förlorade i Sverige i onödan, säger Martin Linder.