Det finns stora skillnader i övervikt beroende på längden på utbildning. En av fem med kortare utbildning räknas som överviktig. Bland dem med längre utbildning lider knappt 12 procent av övervikt.

Störst gap mellan utbildningsnivåerna har Slovenien. Där finns övervikt hos 26 procent av människor med kortare utbildning. Medan drygt 9 procent av de med längre utbildningar är överviktiga. I Sverige är närmare 16 procent av de med kortare utbildning överviktiga. Medan knappt 10 procent av de med lång utbildning är det.

Det här visar statistik från EU:s statistikorgan Eurostat. Definitionen av övervikt ligger på ett BMI på 30 eller högre. Även ålder är en avgörande faktor. Drygt 22 procent i åldersgruppen 65-74 är överviktiga. Medan knappt 6 procent i åldrarna 18-24 är det.

Flest överviktiga lever i Malta (26 procent av befolkningen), Lettland och Ungern. Minst i Rumänien (9,4 procent), Italien och Nederländerna. Sverige ligger också längre bak i tabellen med 14 procent. Snittet för hela EU är 15,9 procent. Se alla EU-länder i statistiken ovanför.