IMG_2186

Larry Stewart, ombudsman för Fastighets i Göteborg. Foto: Privat

Fastighets tusen lokala skyddsombud i hela landet ska nästa vecka genomföra lokala skyddsronder på sina arbetsplatser. Den internationella arbetsmiljöveckan inleds under måndag den 24 oktober.

De 327 lokala skyddsombuden inom Fastighets region väst förbereder sig som bäst på nästa veckas insatser.

– Vi här i väst har tagit fram det material som förbundets alla skyddsombud ska utgå från under de här skyddsronderna, berättar Larry Stewart, ombudsman för Fastighets i Göteborg.

Alla Fastighets tusen lokala skyddsombud i hela landet genomför liknande satsningar under veckan. Temat för årets arbetsmiljövecka är ett hållbart arbetsliv och samtliga LO-förbund genomför på olika håll aktiviteter för att fästa uppmärksamheten på arbetsmiljöfrågorna.

– Vi koncentrerar oss på de psykosociala arbetsmiljöfrågorna i år, säger Larry Stewart.

Det är arbetsgivarna som har ansvaret för en god arbetsmiljö och att regelverken följs. Skyddsombudens roll är att hitta problem och tillsammans med arbetsgivaren hitta lösningar. Vid sidan av tunga lyft och rent fysiska risker i jobbet, tycker Larry Stewart, att det är viktigt att peka på att hans medlemmar som fastighetsskötare eller lokalvårdare ofta jobbar ensamma. Med det följer också andra risker än att förlyfta sig.

– Det är ensamt och inte ovanligt att man råkar ut för hot och hot om våld, säger han och fortsätter:

– Det är ofta våra medlemmar som först ser om det finns problem i området eftersom de kommer in i hemmiljön hos folk.

När skyddsronderna genomförts under nästa vecka är det meningen att resultaten ska sammanställas. Ibland handlar det om lokala åtgärder som måste sättas in. Men det kan också visa sig att vid sammanställningen att flera regioner har samma arbetsmiljöproblem och som man måste ta in i den centrala verksamhetsplaneringen för alla regioner

– Jag har hållit på sedan 1993 och flera gånger har vi hittat frågor av nationell betydelse. Hot och våld är ett sådant exempel, säger Larry Stewart.

Internationella arbetsmiljöveckan drivs av Europeiska Arbetsmiljöbyrån (UNI)  och är en del av ett tvåårigt EU-projekt kring arbetsmiljöfrågor.

Under veckan kommer också Arbetsmiljöverket att genomföra riktade inspektioner och på fredag den 28 oktober leder myndigheten Arbets-miljöriksdagen i Stockholm. I år under temat Friska arbetsplatser för alla åldrar.