Byggföretagens notor för saknade fallskydd uppgår till flera miljoner kronor.  – Det är sura pengar, men det är bra att det uppmärksammas, säger Sven Nilsson, arbetsmiljöansvarig på Thage. 

LÄS OCKSÅ Hundratals företag brister i fallskydd

Efter en sanktionsavgift på 363 000 kronor har Thage, som verkar i Skåne, sett över sina säkerhetsrutiner. En systemform som företaget använder för att gjuta väggar saknade fallskydd på ena sidan och inga personliga fallskydd kopplades på snickaren som monterade formen.

– Vi har brustit, det är inget att diskutera. Men till en början kändes det orättvist att det var just vi som fick ta smällen. Ingen av de stora byggkoncernerna hade tänkt på detta tidigare trots att de använder exakt samma form, säger Sven Nilsson, arbetsmiljöansvarig.

Thage har sedan händelsen i maj ändrat sina rutiner och så fort någon ska montera formen används personligt fallskydd.

– Jag tycker det är bra med sanktionsavgifter, det är nog tyvärr det enda sättet att komma till rätta med problemen kring fallolyckor. Vi fokuserar på detta nu. Jag har informerat all personal om sanktionsavgiften och vad det var som inträffade, berättar Sven Nilsson.

I juni i år tilldelades Sjuhärads Bygg en sanktionsavgift på drygt 50 000 kronor. Detta efter avsaknaden av fallskydd vid en inspektion.

– Det var ett mänskligt misstag, en sak som kan hända, säger Anders Green, vd för Sjuhärads Bygg och vill inte ge fler kommentarer kring händelsen.

Peab är en av flera byggjättar som ådragit sig sanktionsavgift på grund av bristande fallskydd. I januari i år användes inte personlig fallskyddsutrustning vid last av byggmaterial.

– Man tog bort skyddsräcken på intagsbryggor för att få in lasten. Fallhöjden var runt fyra meter och då står det i våra säkerhetsregler att man måste sätta på sig personlig fallskyddutrustning, vilket man inte gjorde, säger arbetsmiljöchefen Urban Alm.

Händelsen rapporterades av Arbetsmiljöverket och Peab tvingades betala en sanktionsavgift på 400 000 kronor.

– Naturligtvis skapar sanktionsavgifterna ett större tryck på arbetsgivarna och vi tar sådana här händelser på största allvar, säger Urban Alm.

Han berättar att företaget snarast efter händelsen samlade alla medarbetare som fanns på arbetsplatsen för att gå igenom säkerhetsföreskrifterna liksom den personliga fallskyddsutrustningen.

– Som en rutin i vårt systematiska arbetsmiljöarbete så sprider vi även sådana här händelser i ett säkerhetsmeddelande till alla Peabs byggarbetsplatser, för att uppmärksamma och trycka på de åtgärder som vi måste vidta.

Sanktionsavgifter

• Arbetsgivare som överträder Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan tilldelas sanktionsavgifter. Tidigare var flera bestämmelser i föreskrifterna straffbelagda, vilket innebar böter. Men riksdagen beslutade om en lagändring som innebar att fler regler blev kombinerade med en sanktionsavgift i stället för med straff från 1 juli 2014.
• Om en arbetsgivare brister i sina rutiner för en säker arbets-miljö meddelar en inspektör detta till Arbetsmiljöverket och ärendet utreds och beläggs i en del fall med sanktionsavgift.
• Vissa avgifter är fasta men i de flesta fall är sanktionsavgiften differentierad, vilket innebär att stora arbetsgivare får betala mer än små arbetsgivare.

Källa: Arbetsmiljöverket