STOCKHOLM 20160303 Regeringen beslutade p torsdagen att ge en nomineringsgrupp i uppdrag att byta ut ett antal ledamˆter i Karolinskas styrelse, det s kallade konsistoriet. -Jag ser mycket allvarligt p det som framkommit om vad som har h‰nt vid KI. Fˆr att ett hˆgt fˆrtroende fˆr verksamheten ska kunna Âterskapas ‰r d‰rfˆr den h‰r fˆrnyelsen av styrelsen nˆdv‰ndig, s‰ger Helene Hellmark Knutsson (S), minister fˆr hˆgre utbildning och forskning, till TT Foto: Thommy Tengborg / TT / kod 10510

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. Foto: Thommy Tengborg/TT

Regeringen inleder nu en kartläggning av rasism på arbetsmarknaden. Viktigt för att komma åt diskriminerande strukturer som kan finnas, menar forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S).

Hur utbredd är rasismen på arbetsmarknaden? Den frågan har Vetenskapsrådet fått i uppdrag av regeringen att söka svar på genom att kartlägga nationell och internationell forskning på området.

Som exempel lyfter regeringen antisemitism, afrofobi och islamofobi. Vetenskapsrådet ska i sin forskningsöversikt bland annat söka kunskap om hur och i vilken utsträckning olika grupper av personer drabbas av rasism.

I uppdraget, som klubbades av regeringen i onsdags, ingår även att analysera i vilken grad det finns forskningsstöd för olika typer av åtgärder för att motverka rasism i arbetslivet.

– Det är oerhört viktigt att vi får en kunskapsöversikt över vad diskriminering på svensk arbetsmarknad har för uttryck och hur den drabbar människor. Det handlar också om att identifiera eventuella kunskapsluckor. Vi står inför stora utmaningar i att människor kommer i arbete, inte minst de nyanlända. Vi behöver se till att det inte förekommer rasism och diskriminering som gör det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Uppdraget är viktigt för att komma åt de rasistiska strukturer som kan finnas och att använda kunskapen för att bryta de här mönstren, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Vetenskapsrådet ska i samråd med forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Forum för levande historia samla in och sammanställa forskningen. Översikten ska också inkludera ett könsperspektiv, alltså vad forskningen säger om utsatthet för rasism beroende på kön.

Uppdragets slutsatser, som ska redovisas 1 juni nästa år, ska ge regeringen ett kunskapsunderlag och en grund för arbetet med att motverka rasism, framför allt på arbetsmarknaden.

Uppdraget är ett steg i regeringens arbete med att ta fram en nationell plan mot rasism.

Regeringen har tidigare gett Vetenskapsrådet i uppdrag att fördela pengar för forskning om rasism. För 2016 ska 20 miljoner kronor fördelas.