Anders Weihe

Anders Weihe. Foto: Fredrik Sandberg

”Att säga att om man tjänar under 24 000 ska man ha andra principer för lönebildning, det är inte korrekt enligt de principer vi är överens om” säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe om LO-samordningen.

LÄS OCKSÅ ”Som en order till Medlingsinstitutet”

Vad tycker du om den LO-samordning som har presenterats i dag?
– Modellen för insamling tycker vi är djupt olycklig och felaktig. Om man lyckas få igenom den leder den till en lönebildning som inte fungerar väl i förhållande till industriavtalet och som heller inte kommer att fungera väl för Sverige.

Menar du att konstruktionen alls inte ryms inom industriavtalet?
– Man kan inte normera vad som ryms och inte ryms rent avtalsmässigt. Men utgångspunkterna för industriavtalet är att arbetskraftskostnaderna och normen mäts i procent, inte något annat. Den här konstruktionen är i grunden en blandning av en procentmodell och en lägstalönemodell, ett knä som LO kallar det. Det är klart att den är inte förenlig på det sättet. På ett antal avtalsområden kommer vi få en löneökningstakt som avviker uppåt från normen.

LÄS OCKSÅ ”Bra att lågavlönade får mer” – baristan Andreas Törnqvist om LO-samordningen

Hur stor del av era löntagare hamnar under 24 000-gränsen?
– Enligt en snabb beräkning vi har gjort ligger mellan tio och tolv procent bland de anställda i våra medlemsföretag på 24 000 kronor eller lägre. Så det är inga obetydliga grupper.

LÄS OCKSÅ Det blir en LO-samordning med låglönesatsning

Men tycker du det är rimligt att man försöker hitta något sätt att kompensera dem som tjänar minst?
Nej. För det första har vi lägstalöner. Här inför man någon sorts ny konstruktion där man säger att vi har lägstalöner, men vi har en lägsta accepterad nivå på 24 000 kronor. Det är inte så att vi i Sverige har låga lägstalöner och på det sättet behöver kompensera. Och vi har löneprinciper i vårt avtal med IF Metall som säger att lönen ska sättas individuellt efter de kriterier vi har. Att då säga att om man tjänar under 24 000 ska man ha andra principer för lönebildning, det är inte korrekt enligt de principer vi är överens om.

– Men det största problemet är att det här leder till att om industrin kommer överens om en nivå på säg 1,75 procent, som vi kanske måste växla ner till för att bryta trenden där vi hela tiden ligger med för höga lönekostnadsökningar i förhållande till omvärlden, då leder den här konstruktionen till att man får en betydligt högre norm för företag där snittet ligger under 24 000 kronor. Men de här företagen har ju inte lägre löner av någon slags slump, det är ju ofta för att de har en lägre intjänandeförmåga. De företagen riskerar då att hamna i ekonomiska svårigheter.

LÄS OCKSÅ Ledare: Lång väg kvar, men riktigt bra med samordning – Martin Klepke

Är du förvånad över samordningens innehåll?
– Det här är ju inte första gången som IF Metall och industrifacken har gjort kompromisser vi tycker är dåliga för att få ihop samordningen.

LÄS OCKSÅ Svenskt Näringsliv om LO-samordningen