STOCKHOLM 20151113 Lungundersˆkning. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

Foto: Claudio Bresciani/TT

UPPDATERAD 09.53 18/10 2016.  

Bristen på fasta läkare inom primärvården kan vara en fara för patientsäkerheten. Det anser Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som har granskat 21 vårdcentraler i sju landsting. 

Samtliga landsting har fått bakläxa vad gäller sin bemanning. De måste särskilt öka antalet fasta läkare på både kort och lång sikt, menar IVO i sin nya rapport. De 21 vårdcentraler som har granskats, under 2015-2016, ligger i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro.

IVO skriver i sin rapport att landstingens beroende av bemanningsföretag och bristande läkarkontinuitet påverkar vårdkvaliteten, patientsäkerheten, arbetsförhållanden och kostnader negativt.

Branschorganisationen Bemanningsföretagen menar att det är ”mycket olyckligt” att rapporten pekar ut så kallade hyrläkare som en patientsäkerhetsrisk.

”Bemanningsföretagen gör bakgrundskontroller på alla läkare som anställs. Om landstingen följer de säkerhetsrutin och processer som finns, och samarbetar med de upphandlade leverantörerna kan många brister åtgärdas.”, skriver Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen i ett mejl.

I rapporten har IVO identifierat några av de brister som kan innebära en säkerhetsrisk för patienter:

• Hög personalomsättning medför sämre kontinuitet inom vården, vilket i sin tur innebär att patienter riskerar att hamna mellan stolarna.
• Det saknas systematisk egenkontroll vid vårdcentralerna, vilket kan leda till att brister i primärvården, till exempel vad gäller hyrläkarnas insatser, inte uppmärksammas.
• Bristen på fasta läkare gör att övrig personal får ett utökat ansvarsområde och stressig arbetssituation, vilket kan leda till att hyrläkare inte får det stöd som de behöver eller den introduktion som krävs för ett patientsäkert arbete.

Trots flera satsningar på att minska beroendet av hyrläkare inom primärvården visar rapporten att beroendet har ökat. IVO beskriver den nuvarande situationen som oroande och under nästa år ska IVO följa upp sin rapport med ytterligare inspektioner.

”I allt konstaterar rapportförfattaren att det är landstingens tillkortakommanden, inte en specifik anställningsform, som ligger bakom bristerna i patientsäkerhet och kontinuitet.”, skriver Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen.