Lise-Lotte_20160318

Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna. Foto: Företagarna

”Ett alternativ till kollektivavtal”, kallar Företagarna sin ansvarskod som ska lanseras inom kort. En modell som LO tvärt vänder ryggen till.

”Är ni beredda att släppa krav på kollektivavtal i alla företag, att sluta sätta hårt arbetande företagare i blockad för att hävda er rätt att teckna avtal?”, frågade Företagarnas vd Günther Mårder på Aftonbladet debatt före sommaren när han i en lång artikel argumenterade för den nya ansvarskoden.

Längden på repliken från LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson var en tydlig markering: ”Företagarna frågar i dag om vi är beredda att släppa våra krav om kollektivavtal. Svaret är nej.”

På Företagarnas kongress i maj klubbades riktlinjerna för den nya ansvarskoden som ska ge mindre företag utan kollektivavtal en chans att ändå visa upp att man är ”schysst”. Beslutet bottnar i en frustration över bristande fokus i på kollektivavtal anpassade till mindre företag, något som även upplevdes i senaste avtalsrörelsen. Nu turnerar Företagarnas representanter landet runt för att sprida information om modellen bland sina medlemmar.

– Många känner sig påhoppade och nedsvärtade från fackligt håll. Vissa fack målar upp en bild av att man inte är schysst om man inte har kollektivavtal, säger Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

Men Företagarna vill inte försöka slå ut kollektivavtalen, poängterar hon. Koden är ett alternativ.

– Dagens kollektivavtal är oftast inte anpassade för mindre företag och det blir en stor administrativ kostnad att följa dem. Vi vill att de som sliter hårt och har bra villkor ska få erkännande och kunna visa för kunder och i upphandling att man tar socialt ansvar, säger hon och jämför koden med ett slags certifiering.

Nyligen fick Karlstads småföretagare besök av Företagarna med anledning av den nya koden. Något som fick Thomas Andersson, ordförande i LO Örebro-Värmland, att reagera:

– De är bara ute för att försöka försämra villkoren och sänka lönerna för oss arbetstagare. Det blir så med den utformning förslaget har. Vi säger blankt nej till ansvarskoden, säger han till Nya Wermlands-Tidningen.

Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen, pekar på att ensidiga utfästelser från arbetsgivare aldrig kan ersätta ett kollektivavtal när det gäller att trygga villkoren för de anställda.

– Sedan är det positivt att de funderar över de anställdas villkor och trygghet. Vi måste vara lyhörda för att det finns saker att utveckla för att kollektivavtal ska fungera för alla typer av företag.

I nuläget utformas detaljerna i koden och den väntas bli helt färdig under första kvartalet nästa år. I praktiken skrivs ett avtal med Företagarna där arbetsgivaren lovar att följa koden. I koden ingår ett systematiskt arbetsmiljöarbete, att följa gällande lagstiftning om semester och arbetstid samt skäliga löner och årliga löneöversyner. Dessutom måste företagen teckna ett paket med tjänstepension och försäkringar.

– Det är inte helt lätt att få till försäkringspaketet. Till exempel går en omställningsförsäkring bara att få till via kollektivavtal, så vi måste ta fram ett alternativ, säger Lise-Lotte Argulander.

För att koden ska bli bindande måste den även skrivas in i arbetstagarnas anställningsavtal.

– Om anställda är missnöjda kan de vända sig till sitt fack. Vi backar upp arbetsgivare med rådgivning och fungerar som juridiskt stöd åt företaget. Vi skapar också ett etiskt råd där vi kan ta emot anmälningar om något företag inte sköter sig. Företaget förbinder sig att följa etiska rådets anvisningar.

När koden presenterades påpekade Magnus Lundberg, jurist på TCO, att den ”i stort sett” är en uppmaning att följa svensk lagstiftning. Möjligheten som kollektivavtal ger att komma överens om avvikelser saknas, likaså arbetsfreden. Något som både arbetsgivare och arbetstagare förlorar på, enligt Magnus Lundberg.

Företagarnas Lise-Lotte Argulander poängterar att de i den mån de kunnat förstärkt vissa villkor jämfört med lagstiftning.

– Senast inom en vecka ska du få ett skriftligt anställningsavtal, det är en klar skärpning. Vi skriver också att det ska vara en ”god arbetsmiljö”, en skärpning mot arbetsmiljölagen. Men vi kan inte ändra det som rör exempelvis arbetstid, för det krävs ett kollektivavtal i botten.

Svenskt Näringsliv säger i en skriftlig kommentar att en ansvarskod aldrig kan ersätta ett kollektivavtal, men att många avtal är för krångliga och kostnadsdrivande. ”Vi bedriver i dialog med facken ett löpande arbetet för att förenkla och göra avtalen mer konkurrenskraftiga”.