Vesna Prekopic.

Vesna Prekopic.

När jag utbildade mig till lärare på 90-talet hade jag God morgon pojkar och flickor från 1984 som kurslitteratur. En bok som genom klassrumsobservationer och intervjuer visar hur lärare behandlar pojkar och flickar olika, där flickor fostras in i att vänta på sin tur, pojkar på att ta för sig.

Jag kände då igen min egen skolgång, men tyvärr är skolan fortfarande inte befriad från cementeringen av könsroller. Eller hur man ser på elever utifrån vilken klassbakgrund de har eller vilket område de bor i.

Vårt utbildningstema denna vecka på Arbetet Kultur är en påminnelse om att likvärdighet är ett vackert ord, men det får inte stanna vid att bara vara ett ord.

Vesna Prekopic, biträdande kulturredaktör