Nästa höst är det sanningens ögonblick för 23-åriga Marwan Arkawi. Har han ett jobb får han stanna i Sverige. Om inte – fortsätter hans liv i ovisshet.

Den 21 juli i år klubbade riksdagen igenom nya och skärpta asylregler. Lagstiftningen är komplicerad. Men viktiga huvuddrag är att en stor del av de asylsökande får temporära uppehållstillstånd i 13 månader. Liksom att möjligheten till familjeåterförening blir starkt begränsad. Ett undantag i den annars mycket strikta lagstiftningen är att den som har ett jobb kan få ett permanent uppehållstillstånd. Det är också nyckeln till att kunna återförenas med sin familj.

Det är här Marwan Arkawi befinner sig. Liksom den stora majoriteten syrier som anlänt till Sverige under förra året har han ett temporärt uppehållstillstånd. Jobbjakten är inledd. Men än så länge är det mest mötet med svensk byråkrati som gjort avtryck. Bara att få svenskt personnummer tog en och en halv månad. Någon handläggare på Arbetsförmedlingen har han ännu inte fått. Samtidigt tickar tiden på.

13 månader blir i det sammanhanget väldigt kort tid. Pressen blir stor för dem med temporära uppehållstillstånd att ta jobb med usla villkor och där risken finns att de utnyttjas av arbetsgivare. Men ställt mot möjligheten att få stanna och förenas med sin familj kan arbetsvillkor väga lätt.

Som tankesmedjan Arena Idés utredningschef Lisa Pelling skrev på DN Debatt i somras lägger det ett stort ansvar på arbetsmarknadens parter att motverka att nyanlända utnyttjas och att arbetsvillkoren försämras.

Det är alltså viktigt att facket å sin sida ser nyanlända som en viktig grupp att organisera och att fackföreningsrörelsen rustar sig med kunskap om vad den nya lagen innebär. Arbetsgivarsidan borde å sin sida ta till kännbara sanktioner mot oseriösa arbetsgivare.

Hur det går för Marwan Arkawi kommer Arbetets läsare att få följa under de 13 månaderna med temporärt uppehållstillstånd. Arbetets reporter Sandra Lund och frilansfotografen Alexander Mahmoud ska varje månad återkomma till honom.

Vår ambition är att skildra hans vardag – men framför allt hans försök att etablera sig i det svenska samhället. Läs den första delen här.