LÄS OCKSÅ Endast 3 av 14 snabbspår i fas

På torsdagen rapporterade Arbetet om att regeringens initiativ med snabbspår för nyanlända som ska in på arbetsmarknaden till stora delar varit trögstartat. Hos Sveriges Byggindustrier är förhandlingschefen Mats Åkerlind inte nöjd med vad man åstadkommit inom snabbspåret för tjänstemän i byggsektorn. Där har ingått bland annat speeddejting för arbetsgivare och nyanlända.

– Men det har inte varit så framgångsrikt, det har faktiskt varit flera tillfällen där man ställt in för att det helt enkelt inte kommit några sökande. Vi är lite besvikna över det, säger Mats Åkerlind.

Han tror att en anledning är att man var tidigt ute, att Arbetsförmedlingen inte hunnit vaska fram rätt personer bland det stora antalet nyanlända människor.

I sin egen utvärdering beskriver Arbetsförmedlingen snabbspåret för byggsektorns tjänstemän som ”delvis i fas” med förväntningarna, och nämner just svårigheter med att hitta deltagare.

För nyanlända med erfarenhet av yrkesarbete i byggsektorn saknas snabbspår helt. För ett år sedan var tonläget mellan fack och arbetsgivare högt om detta. Sveriges Byggindustrier hävdade att Byggnads inte visade något intresse för att ens diskutera lösningar.

Byggnads hävdade att det handlade om oenighet runt hur en lösning borde se ut, att facket ville använda branschens befintliga valideringssystem medan arbetsgivarna ville ta andra vägar.

När nytt byggavtal skrevs på i våras skapades en styrgrupp med ansvar för att se över nyanländas väg in på bygget. Ett halvår senare låter Mats Åkerlind nu optimistisk.

– Vi har haft ett antal bra samtal och man kan väl säga att styrgruppen handlar inte bara om nyanlända, utan om kompetensförsörjning generellt. Om jämställdhet, mångfald och integration, säger han.

I gruppen sitter Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna. Mats Åkerlind säger att det finns bra idéer, men att det är för tidigt för att uttala sig mer konkret. Snabbspårsmedel har man fortfarande inte sökt för yrkesarbetarnas räkning.