Förra året lanserade regeringen branschanpassade snabbspår som ett sätt för nyanlända att komma i arbete. I snabbspåren kartläggs människors tidigare yrkeserfarenheter för att matchas mot arbetsmarknaden och kompletteras efter behov, i samarbete med parterna.

Men nu visar Arbetsförmedlingens egen uppföljning på en till stor del trög start.

Ett åtgärdsprogram ska nu till för att korta tiden i arbetslöshet samt utveckla snabbspårens insatser.

– Vi måste bli duktigare på att ta fram rätt kandidater till snabbspåren. Vi har inte kvalitetssäkrat att arbetssökande har de kvalifikationer som krävs i den utsträckning som behövs, och detta är också något som parterna har påpekat, säger Roy Melchert, enhetschef på Arbetsförmedlingen och huvudansvarig för rapporten i ett pressmeddelande.

I granskningen har Arbetsförmedlingen tittat på om relevanta insatser finns på plats och på antalet deltagare. Endast tre snabbspår bedöms vara i fas med förväntningarna. Här är hela listan:

• Inte i fas (3): Snabbspåren för slaktare/styckare, socionomer, lastbilsförare.

• Inte i fas/omtag behövs (2): Två snabbspår för träindustrin (dels för arbetare och dels för maskintekniker, maskiningenjörer med flera).

• Delvis i fas (6): Snabbspåren för samhällsvetare, distributionselektriker och ingenjörer inom energibranschen, tjänstemän i byggsektorn, tekniker och ingenjörer i fastighetsbranschen, målare, kockar.

• I fas (3): Snabbspår för 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården, lärare och förskollärare, djurskötare.

För kockar behöver antalet valideringar öka. Lastbilsförarna måste få möjlighet att göra test på andra språk än svenska. För socionomer saknas kompletterande utbildning.

Gällande slaktare och styckare har Arbetsförmedlingen haft svårt med kartläggning och matchning. När Svenska Dagbladet tidigare i höst granskade snabbspåren kommenterade Livsmedelsföretagens vd Mari Söderqvist just sådana brister.

– Ett av de mest flagranta exempel är att Arbetsförmedlingen inte frågar om personen kan tänka sig jobba med griskött. Vi har konkreta fall där en person skickades ut till grisslakteri och vände i dörren, sa hon.

Snabbspåren med flest nya deltagare januari-augusti 2016:
• Samhällsvetare 585
• Lärare och förskollärare 466
• Legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård 385