Svenska Akademiens motiveringar till nobelpriset i litteratur ska väcka förståelse och intresse.

Det kan inte vara lätt att nå upp till nobelprisnivå som författare. Det kan inte heller vara lätt för Svenska Akademien att fundera ut en lagom poetisk, målande och konkret beskrivning av den författare som gjort sig förtjänt av världens största litterära pris, så vi andra ska förstå valet. Och i bästa fall lockas att läsa.

Så här kan det låta när författarna hyllas av Svenska Akademien:

2016 Bob Dylan, USA

”som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”

2015 Svetlana Aleksijevitj, Vitryssland

”för hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid”

2014 Patrick Modiano, Frankrike

”för den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld”

2013 Alice Munro, Kanada

”den samtida novellkonstens mästare”

2012 Mo Yan, Kina

”som med hallucinatorisk skärpa förenar saga, historia och samtid”

2011 Tomas Tranströmer, Sverige

”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”

2010 Mario Vargas Llosa, Peru

”för hans kartläggning av maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag”

2009 Herta Müller, Tyskland

”som med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap”

2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio, Frankrike

”uppbrottets, det poetiska äventyrets och den sinnliga extasens författare, utforskare av en mänsklighet utanför och nedanför den härskande civilisationen”

2007 Doris Lessing, Storbritannien 

”den kvinnliga erfarenhetens epiker, som med skepsis, hetta och visionär kraft har tagit en splittrad civilisation till granskning”

2006 Orhan Pamuk, Turkiet

”som på spaning efter sin hemstads melankoliska själ har funnit nya sinnebilder för kulturernas strid och sammanflätning”

2005 Harold Pinter, Storbritannien

”som i sina dramer frilägger avgrunden under vardagspratet och bryter sig in i förtryckets slutna rum”

2004 Elfriede Jelinek, Österrike

”för hennes musikaliska flöde av röster och motröster i romaner och dramer som med enastående språklig lidelse blottar de sociala klichéernas absurditet och tvingande makt”

2003 J. M. Coetzee, Sydafrika

”som i talrika förklädnader framställer utanförskapets överrumplande delaktighet”

2002 Imre Kertész, Ungern

”för ett författarskap som hävdar den enskildes bräckliga erfarenhet mot historiens barbariska godtycke”

2001 V.S. Naipaul, Storbritannien

”för att ha förenat lyhört berättande och omutlig iakttagelse i verk som dömer oss att se den bortträngda historiens närvaro”

2000 Gao Xingjian, Frankrike (född i Kina)

”för ett verk av universell giltighet, bitter insikt och språklig sinnrikhet, som öppnat nya vägar för kinesisk romankonst och dramatik”.

Källa: Svenska Akademien.