Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

STRASBOURG 20140715 EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Fredrik Persson / TT / kod 75906

EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Fredrik Persson/TT

Ett förslag som ska rädda 100 000 liv. Ett förslag om att begränsa cancerframkallande kemikalier på jobbet är en viktig fråga för EU-politikerna i höst.

Varje år dör över 100 000 människor av arbetsrelaterad cancer i EU. Det är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall och ”utgör den största hälsorisken för EU:s arbetstagare”, enligt EU-kommissionen.

Under hösten och kommande vår väntas frågan om cancerframkallande kemikalier hamna högt på EU-institutionernas dagordning. Också den fackliga rörelsen och näringslivet står på tårna.

Anledningen är ett EU-direktiv som inte setts över på mer än tio år.

I maj kom kommissionen med ett förslag på nya gränsvärden för 13 ämnena.

Bedömningen är tuffare gränsvärden ska rädda 100 000 liv fram till år 2069.

De ämnen som flest arbetstagare utsätts för i sitt jobb och som förslaget tar sikte på är Krom VI, damm från hårda träslag och respirabelt kristallin kvarts.

Dessa ämnen kommer anställda som jobbar med färg, träprodukter och i gruvdriften i kontakt med, vilket ökar risken för lung-, näs- och bihålecancer samt dammstenslunga.

Ett viktigt besked för arbetares hälsa, kallade Esther Lynch, konfederal sekreterare för Europafacket, förslaget när det kom i maj i år.

– Även om vissa gränsvärden är otillräckliga och vissa ämnen inte har inkluderats, är det ett betydande steg framåt. Efter tolv år av handlingsförlamning har kommissionen äntligen lyssnat på kraven att skydda arbetare bättre från arbetsrelaterad cancer, kommenterade hon då.

Innan förslaget lades var frustrationen från fackligt håll stor över att EU-kommissionen inte gjort mer.

I kampanjer har Europafacket jämfört de 100 000 arbetsrelaterade dödsfallen till följd av cancer med arbetsplatsolyckor som årligen dödar ungefär 3 500 arbetare.

Ny teknik har skapat nya risker samtidigt som forskarna fått ökad kunskap om kemikaliers hälsorisker, menar Europafacket.

Sverige påverkas inte nämnvärt av de föreslagna skärpningarna. Medlemsländer får ha striktare regler och vi är ett av de länder som har det.

Torsdagen den 13 oktober, är arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i Luxemburg för att tillsammans med sina europeiska ministerkollegor försöka enas om att ställa sig bakom EU-förslaget.

– Regeringen stödjer framtagandet av nya gränsvärden eftersom det är av stor betydelse för arbetstagares hälsa, men även för en rättvis konkurrens. Vår ingång i förhandlingarna har varit att gränsvärdet för Krom VI ska justeras ner till den svenska nivån (en skärpning, reds.anm). Tyvärr nådde vi inte ända fram, men det förslag som nu ligger på bordet utgör ändå ett viktigt steg i att förbättra skyddet för Europas arbetstagare, säger Rasmus Cruce Naeyé, politiskt sakkunnig hos Ylva Johansson.

Samma dag som ministrarna möts håller EU-parlamentets sysselsättningsutskott med Marita Ulvskog som särskild rapportör i frågan en experthearing med näringsliv, fack och forskare.

En rapport väntas släppas inom kort och sedan ska ministerrådet och parlamentets ståndpunkter jämkas ihop innan ett slutgiltigt beslut kan klubbas.

Och det här är bara början.

Före årets slut ska kommissionen presentera ytterligare ett förslag på fler begränsningar. Enligt en tjänsteman med god insyn i EU-processen har kommissionen i ett första skede gått fram med begränsningar av mer okontroversiella ämnen, men nästa runda väntas väcka mer kritik från industrin.

Andra som Arbetet pratar mer säger att det i nuläget är oklart exakt vilka ämnen som tas upp i nästa omgång.

Men även de 13 aktuella skadliga ämnena väcker debatt. Den europeiska näringslivsorganisationen Business Europe säger sig stå bakom förslaget som helhet.

Samtidigt har organisationen flera betänkligheter kring några av de föreslagna gränsvärdena.

I tidigare EU-konsultationer har arbetsgivare riktat stark kritik mot striktare gränsvärden för vissa ämnen.

För bland annat trädamm har arbetsgivare motsatt sig skärpta gränsvärden på grund av att det inte anses tekniskt rimligt att förändra produktionen för att nå nivåerna. Och för andra ämnen lyfts oro för ökade kostnader för industrin att ställa om liksom att vissa skadliga effekter endast är indirekta.

Utan tvekan kommer diskussionen om cancer på jobbet intensifieras under hösten och våren i EU, näringsliv och i den fackliga rörelsen.

Martina Frisk