Kvinnan som tar plats i vittnesbåset i Arbetsdomstolens sal A jobbar till vardags på Coop Forum i Örebro, det har hon gjort i 46 år. Men i dag är hon i rätten för att berätta om hösten 2014 då hon och de flesta av hennes kollegor fick besked om att deras arbetstid skulle skäras ned.

Vid morgonkaffet hittade de en lapp med tider då de skulle komma till samtal hos chefen. Där fick de nya kontrakt med färre antal timmar, vilket innebar motsvarande inkomstminskningar. Veckoarbetstiden sjönk med mellan tre och drygt tretton timmar.

– Jag tyckte inte det var rätt att jag skulle förlora mina timmar, jag ville ha dem kvar, säger kvinnan som är först ut med att vittna i Arbetsdomstolen.
– Jag var ju tvingad, annars hade jag ju inte haft mitt jobb kvar, säger hon om varför hon ändå skrev på till sist.

Ytterligare två av hennes kolleger lämnar liknande vittnesmål.
– Det gick inte att diskutera, säger en av dem om det sänkta antalet arbetstimmar.
Hon säger att hon inte hade något val om hon ville ha kvar jobbet.
– Men jag ville inte det här, absolut inte.
Handels, som drivit fallit till domstol, kallar det som skett för hyvling; att man drar bort timmar från många i stället för att säga upp enligt turordningen vid arbetsbrist. På Coop Forum fick anställda med kortare anställningstid än flera av de som fick sin tid minskad behålla sin högre veckoarbetstid. Facket kräver skadestånd till elva berörda arbetstagare, för uteblivna uppsägningslöner och för brott mot turordningsreglerna.

Arbetstagarna vars situation nu hanteras i domstolen skrev på sina nya kontrakt under protest.

– Förbundets uppfattning är att samtliga känt sig tvingade att skriva på, säger förbundsjuristen Olov Östensson från LO-TCO Rättsskydd inför domstolen.

Men arbetsgivarsidan menar att det inte rör sig om uppsägningar, att de anställda fått omställningserbjudanden som de accepterat enligt lagen om anställningsskydd. Antalet arbetade timmar behövde minskas på grund av lönsamhetsproblem. Arbetsgivarföreningen KFO:s chefsjurist Sven Rosqvist företräder Coop i rätten.
– Möjlighet att göra på det sättet fanns inte i det här fallet, säger han där om att i stället säga upp de senast anställda helt.
Han hänvisar till kommande vittnesmål från butikschefen för att få det närmare förklarat.
Apropå mötena där chefen gav de anställda nya kontrakt säger Sven Rosqvist:
– Han ville inte lägga ut nya papper i deras postfack, det kan man förstå.
Facket poängterar att bara timantalet ändrats, inte arbetsuppgifterna. Målet är principiellt viktigt för Handels. Olov Östensson säger till Arbetet att detta är ett pilotfall som ska svara på om man kan omplaceras till identiska arbetsuppgifter.
– Om vi förlorar kommer arbetsgivaren väldigt fritt kunna omreglera.
Förhandlingarna i Arbetsdomstolen fortsätter på torsdagen.

Detta är "hyvling"

Flera så kallade hyvlingsmål väntar på avgörande i Arbetsdomstolen. Bland annat stämde Kommunal i september Attendo. Ett mål som också gäller Coop är vilande i väntan på att dagens mål avgörs.

I avtalsrörelsen tidigare i år var fler trygga jobb en av de viktigaste frågorna för Handels. Parterna enades om en ambition om att heltid ska vara norm, en arbetsgrupp fick i uppdrag att jobba med frågan.

LO-kongressen tog i somras beslut om att verka för att lagen om anställningsskydd ändras så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämplig om en arbetsgivare avser att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad.