STOCKHOLM 200800903 Ett fackligt center fˆr papperslˆsa invigdes i centrala Stockholm p onsdagen. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX / kod 10040

Foto: Anders Wiklund/TT

ARBETET DEBATT. Vi kan aldrig acceptera angiveri mellan arbetskamrater. Det skriver Fackligt Center för Papperslösa i kritik mot regeringens förslag om att förenkla att leta papperslösa på arbetsplatser.

Regeringen vill ha hårdare kontroll av flyktingar. På arbetsplatserna vill de ha det med fackets hjälp. Morgan Johansson säger ”ofta är det fackliga organisationer som har information” och att polisen bör ta del av detta. Vi häpnar.

Att föreslå angiveri mellan arbetskamrater kan vi aldrig acceptera. Fackföreningarna är fria och självständiga gentemot stat och myndigheter. Kontroll att lagar och regler efterföljs åvilar myndigheterna.

Förslagets motiv är ordning och reda och med omtanke om utnyttjade papperslösa. Det är tom retorik, det egentliga skälet är att få fler verktyg för att utvisa människor. Som fackliga företrädare avvisar vi förslaget, det kommer aldrig att vara fackets uppgift att agera angivare eller polis.

Vi möter papperslösa som tvingas till ett liv i omänskliga förhållanden i arbete hos skrupelfria arbetsgivare och privatpersoner. Lönen är småsummor som de ofta luras på. Arbetsvillkoren är horribla och bostadsförhållandena miserabla. Skräcken för utvisning överskuggar allt, det allra värsta som kan hända är att de måste resa tillbaka till landet de flytt ifrån.

Det stora och avgörande problemet som regeringen borde lägga fokus på är de kriminella och profithungriga arbetsgivare som dumpar löner och arbetsvillkor. De som utnyttjar papperslösas utsatta situation för egen vinning. De skall fram i ljuset, få sitt straff och betala kollektivavtalsenliga löner och skadestånd både till de papperslösa och till fackförbunden.

Det är arbetsgivarna som profiterar på de papperslösas utsatthet som ska straffas, inte den som arbetar. Det är ovärdigt att döma dem som utnyttjas och inte dem som utnyttjar.

Fackföreningsrörelsen i Sverige har tagit ställning, vi tar kamp även för de papperslösa. 2008 startade Fackligt Center För Papperslösa. Centret är en motor för förbunden mot att människor utnyttjas på arbetsplatserna. Vårt avstamp är att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige oavsett med eller utan papper. Kampen handlar om att förhindra och motverka lönedumpning och att människor utnyttjas på arbetsplatserna. Det uppdraget och den linjen tummar vi aldrig på.

Den politiska tävling som pågår i vårt land om vilket parti som kan presentera de hårdaste, rigidaste och mest inhumana förslagen mot flyktingar och papperslösa saknar humanism som samhällelig solidaritet. De som ska jagas ut är människor som flytt från krig, svält, fattigdom och från politiskt, religiöst eller sexuellt förtryck. De har flytt med risk för eget liv, och de har alla samma mål. Ett liv i trygghet och framtidstro.

Vi behöver en ny debatt i Sverige som handlar om mänskliga rättigheter baserad på humanism och om hur vi på bästa sätt hjälper dem som söker sig hit undan krig och förtryck.

Det handlar om att solidaritet inte bara får bli en läpparnas bekännelse, utan orden måste omsättas i praktiskt arbete för allas lika värde och rätt i Sverige. Det handlar om att i vår politik ta kampen för allas rätt till ett värdigt liv. Det handlar om människor.

Bengt Sandberg, ordförande i Fackligt Center för Papperslösa

Maria Östberg Svanelind, vice ordförande i Fackligt Center för Papperslösa