STOCKHOLM 20160916 Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) presenterar tillsammans med Tobias Baudin, fˆrbundsordfˆrande i Kommunal (tv) och HelÈne Fritzon, ordfˆrande i SKL:s fˆrhandlingsdelegation (th) budgetsatsningar fˆr ˆkad syssels‰ttning och st‰rkt kompetensfˆrsˆrjning inom ‰ldreomsorgen vid en presstr‰ff p fredagen. Foto: Anders Wiklund / TT / kod 10040

Kommunals ordförande Tobias Baudin. Foto: Anders Wiklund/TT

Anställda inom privat äldreomsorg har lägre löner och sämre arbetsvillkor än kollegor i kommunala verksamheter. Det visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal. 

På några år har löneskillnaden mellan anställda i privat- och kommunal äldreomsorg fördubblats. 2012 hade heltidsanställda undersköterskor och vårdbiträden i privat regi i genomsnitt 900 kronor mindre i månaden, inklusive tillägg, än sina kollegor inom kommunal äldreomsorg.

Till 2014 hade summan fördubblats till 1 800 kronor.

Det visar den nya rapporten ”Så mycket bättre?: 2016” som fackförbundet Kommunal presenterar i dag, fredag den 7 oktober. Skillnaden i grundlön är också påtaglig och har ökat de senaste åren. Rapporten bygger på statistik från SCB.

2014 var grundlönen för heltidsanställd personal inom privat äldreomsorg 20 700 kronor i månaden, jämfört med 23 200 kronor i månaden för kommunalt anställd personal.

Undersökningen visar även på skillnader i andelen deltidsanställda. I fjol jobbade 69 procent inom privat äldreomsorg deltid, jämfört med 62 procent inom kommunal äldreomsorg.

– Rapporten visar att det är orealistiskt att enbart lita till att marknadskrafterna i den privata sektorn ska driva upp lönerna och ge fler heltidstjänster. För att kunna möta rekryteringsbehovet måste villkoren bli bättre, annars kommer det att bli omöjligt att attrahera arbetskraft till dessa arbeten, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin i ett pressmeddelande.