Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

fackmajja

Foto: RWSDU

Marijuanaindustrin växer i USA och facken ser allt större behov av att teckna avtal för de anställda. Amerikanska handelsfacket gjorde nyligen ett genombrott i New York där det nu nått en uppgörelse för cannabisarbetare.

– Det är ett historiskt avtal, säger Joseph Fontano, kassör på handelsfacket RWSDU i New York.

I flera år har förbundet och dess centralorganisation United Food and Commer­cial Workers International Union (UFCW), som representerar 1,3 miljoner handels- och livsmedelsarbetare, kämpat för att teckna avtal i branschen.

– Vi sett hur företagare utnyttjar de anställdas entusiasm och passion för branschen, säger Joseph Fontano.

Det avtal som lokalavdelningen RWDSU Local338 beskriver som historiskt har tecknats med företaget Vireo Health som producerar och säljer medicinsk marijuana. Kollektivavtal mellan marijuanaproducenter och försäljare har visserligen tecknats tidigare i landet men aldrig förr i New York.

Uppgörelsen berör ett 20-tal anställda på både butik- och odlingssidan och ger anställda rätt till sjukförsäkring, pension och årliga löneökningar.

Företagets butiker säljer varken torkad marijuana eller jointar för rökning utan fokuserar på oljor och piller för smärtlindring.

För att få tillgång till drogen krävs också recept av auktoriserad läkare. RWDSU organiserar av tradition farmaceuter, och därför är det naturligt att även cannabisarbetare tillhör förbundet.

Handelsfackets avdelning i New York tog också aktivt ställning när legaliseringen av medicinsk marijuana blev verklighet i New York för ett par år sedan. Genom lobbyarbete drev man på politikerna för att få förslaget att gå igenom.

Det lokala avtalet som slöts i New York var det första i delstaten men flera avtal har slutits i andra delar av landet.

Medicinsk marijuana är i dag lagligt i 23 delstater i USA. I och med att industrin växer så har också behoven av avtal ökat.

Det är nu sex år sedan som lantarbetarna- och handelsanställdas centralorganisation UFCW aktivt började jobba med att organisera anställda cannabisarbetare, vilket Arbetet skrivit om här. 

Det är främst facken UFCW och Teamster som organiserar anställda och förra året hade facken drygt 3000 betalande medlemmar.

Handels i Sverige har vid flera tillfällen samarbetat med RWSDU, bland annat kring organisering av H&M- och Zaraanställda i New York.

Vad gäller sakfrågan, organisering av arbetare inom medicinsk marijuana, så är det än så länge för hypotetiskt för att Handels ska ta ställning.

– Det är inte aktuellt att legalisera någon sådan sektor i Sverige. Skulle det bli en seriös diskussion om det och om det angränsade till våra områden, då skulle vi först få bilda oss en uppfattning och sen ta ställning. Men i dag finns det egentligen inget att säga för vår del, säger David Eklind Kloo, samhällspolitisk ombudsman på Handels.

Anton Andersson

Artikeln som tidigare publicerats i Handelsnytt hittar du här.

handelnytt

Marijuna i USA – en växande miljardindustri

Medicinsk marijuana är i dag lagligt i 23 delstater i USA. Ett starkt argument bland förespråkarna av legalisering är att drogen anses ha smärtlindrande effekter, särskilt för svårt cancersjuka. I tre delstater, Alaska, Colorado och Washington är marijuana helt lagligt, inte bara för medicinska skäl . Där sker tillverkning och försäljning på ett sätt som liknar reglerna kring alkohol och tobak. Branschen tros omsätta så mycket som 50 miljarder kronor årligen, en siffra som vissa bedömare anser kommer att fördubblas inom tre år. Marijuana är fortfarande illegalt på federal nivå vilket gör det juridiska läget svajigt. Federal narkotikapolis kan till exempel gripa personer med recept på medicinsk marijuana, något som hittills dock ej skett.