Skulle idrott vara förbrödrande? Knappast, om du frågar författaren och kulturskribenten Eva-Lotta Hultén. I boken Klara färdiga gå! En bok om konkurrism spräcker hon floskler och förklarar varför samarbete – inte tävling – utvecklar samhället. I samtal med Arbetets kulturredaktör Charlotta Kåks Röshammar.